Trwa ładowanie...
dfeklm7

INVEST-REMEX S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Invest Remex S....

INVEST-REMEX S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Invest Remex S.A. (4/2012)

Share
dfeklm7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INVEST-REMEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Invest Remex S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Invest Remex S.A. informuje,że w dniu 02 stycznia2012-01-02 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art.69 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie(Ustawa o ofercie)od Pana Tomasza Kowalik, Wiceprezesa Zarządu Invest Remex S.A. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia akcjonariusz, Pan Tomasz Kowalik w wyniku zawartych transakcji poza rynkiem zorganizowanym , na podstawie umów cywilnoprawnych dokonał nabycia 1.525.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Invest Remex SA, stanowiących 2.35% kapitału zakładowego Spółki, stanowiących 1,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Invest Remex S.A. Przed dokonaniem transakcji Pan Tomasz Kowalik posiadał 28.155.000 sztuk akcji INVEST REMEX S.A. co stanowiło 43,49 % udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 50.655.000 głosów, co stanowiło 46,15 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu INVEST REMEX S.A. Po nabyciu ww. akcji, Pan Tomasz Kowalik posiada 29.680.000 sztuk akcji INVEST REMEX S.A. co stanowi 45,84% udziału w
kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 52.180.000 głosów, co stanowi 47,54 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu INVEST REMEX S.A. Wobec czego w wyniku w/w transakcji akcjonariusz przekroczył posiadany udział ponad 33 % ogólnej liczby głosów o 1 % ogólnej liczby głosów w spółce na WZA. Zgodnie ze złożonym przez Akcjonariusza (Pana Tomasza Kowalik) zawiadomieniem, akcjonariusz ten poinformował, że nie wyklucza zwiększenia (lub zmniejszenia) udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia tego zawiadomienia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfeklm7

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Zbigniew Borowski Prezes Zarządu
2012-01-02 Tomasz Kowalik Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfeklm7

Podziel się opinią

Share
dfeklm7
dfeklm7