Trwa ładowanie...
d3bckyy

INVEST-REMEX S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Invest Remex S....

INVEST-REMEX S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Invest Remex S.A. (2/2012)

Share
d3bckyy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INVEST-REMEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Invest Remex S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Invest Remex S.A. informuje,że w dniu 02 stycznia 2012-01-02 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art.69 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie(Ustawa o ofercie)od Pana Zbigniewa Borowskiego, Prezesa Zarządu Invest Remex S.A. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia akcjonariusz, Pan Zbigniew Borowski w wyniku zawartych transakcji poza rynkiem zorganizowanym ,na podstawie umów cywilnoprawnych dokonał nabycia 1.525.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Invest Remex SA, stanowiących 2.35% kapitału zakładowego Spółki, stanowiących 1,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Invest Remex S.A. Przed dokonaniem transakcji Pan Zbigniew Borowski posiadał 28.102.300 sztuk akcji INVEST REMEX S.A. co stanowiło 43,40 % udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 50.602.300 głosów, co stanowiło 46,11 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu INVEST REMEX S.A. Po nabyciu ww. akcji, Pan Zbigniew Borowski posiada 29.627.300 sztuk akcji INVEST REMEX S.A. co stanowi 45,76%
udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 52.127.300 głosów, co stanowi 47,50 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu INVEST REMEX S.A. Wobec czego w wyniku w/w transakcji akcjonariusz przekroczył posiadany udział ponad 33 % ogólnej liczby głosów o 1 % ogólnej liczby głosów w spółce na WZA. Zgodnie ze złożonym przez Akcjonariusza, Pana Zbigniewa Borowskiego zawiadomieniem, akcjonariusz ten poinformował, że nie wyklucza zwiększenia (lub zmniejszenia) udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia tego zawiadomienia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bckyy

| | | INVEST-REMEX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INVEST-REMEX S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-216 | | Częstochowa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Równoległa | | 63a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (34) 368 32 65 | | (34) 368 31 22 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@investremex.pl | | www.investremex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 949-212-41-77 | | 241292987 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Zbigniew Borowski Prezes Zarządu
2012-01-02 Tomasz Kowalik Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bckyy

Podziel się opinią

Share
d3bckyy
d3bckyy