Trwa ładowanie...
d1nqbj6
d1nqbj6
espi

IZOSTAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z IMPEXRUR S.A. (29/2013)

IZOSTAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z IMPEXRUR S.A. (29/2013)
Share
d1nqbj6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IZOSTAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z IMPEXRUR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 października 2013 roku Izostal S.A. zawarł transakcję sprzedaży rur z firmą IMPEXRUR S.A. z siedzibą w Sanoku. W wyniku zawartej transakcji łączna wartość umów kupna/sprzedaży zawartych przez Spółkę z firmą IMPEXRUR S.A. od dnia 24 maja 2013 roku (raport bieżący nr 18/2013) przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki i wyniosła 16.595 tys. PLN (netto). W omawianym okresie umową o największej wartości była transakcja sprzedaży rur wiertniczych przez Izostal S.A. (Sprzedawca) firmie IMPEXRUR S.A. (Kupujący) zawarta w dniu 2 sierpnia 2013 roku, o wartości całkowitej 6.967 tys. PLN (netto). Przedmiot umowy został dostarczony przez Sprzedawcę do dnia 30 września 2013 roku. Zawarta umowa nie przewidywała kar umownych, a warunki transakcji nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Zawarte w wyżej wymienionym okresie transakcje z firmą IMPEXRUR S.A. spełniają kryterium znaczącej umowy, ponieważ łączna ich wartość przekracza 10%
wartości kapitałów własnych Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOSTAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-120 Zawadzkie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Polna 3
(ulica) (numer)
(77) 405 65 00 (77) 405 65 01
(telefon) (fax)
info@izostal.com.pl www.izostal.com.pl
(e-mail) (www)
756-00-10-641 530884678
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2013-10-29 Michał Pietrek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nqbj6

Podziel się opinią

Share
d1nqbj6
d1nqbj6