Trwa ładowanie...
d187ori
espi

JUPITER NFI SA - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZ Jupiter S.A. (5/2014)

JUPITER NFI SA - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZ Jupiter S.A. (5/2014)
Share
d187ori
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-04
Skrócona nazwa emitenta
JUPITER NFI SA
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZ Jupiter S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd JUPITER S.A. informuje, że na NWZ w dniu 03 marca 2014r. Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% akcji były spółki: 1. KCI Park Technologiczny Krowodrza SA której przysługiwały 48.270.652 głosy stanowiące 65,47 % głosów na tym zgromadzeniu oraz 48,69 % w ogólnej liczbie głosów; 2. Trinity Management Sp. z o.o. której przysługiwało 17.130.058 głosów stanowiących 23,23 % głosów na tym zgromadzeniu oraz 17,28 % w ogólnej liczbie głosów; 3. Forum XIII Delta Spółka z o.o. Forum XIII Gamma SK-A której przysługiwało 7.958.755 głosów stanowiących 10,79 % głosów na tym zgromadzeniu oraz 8,03 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
JUPITER NFI SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-011 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrocławska 53
(ulica) (numer)
012 632 13 50 012 637 71 80
(telefon) (fax)
jupiter@jupiter-nfi.pl www.jupiter-nfi.pl
(e-mail) (www)
5251347554 011124742
(NIP) (REGON)
d187ori

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Grzegorz Hajdarowicz Prezes Zarządu
2014-03-04 Agata Kalińska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d187ori

Podziel się opinią

Share
d187ori
d187ori