Trwa ładowanie...
d24kwtv

K2 INTERNET S.A. - Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Intern...

K2 INTERNET S.A. - Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A. (1/2013)

Share
d24kwtv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-04
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Treść przekazanych informacji jest następująca: 1. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZOBOWIĄZANEJ: Jens Spyrka 2. WSKAZANIE WIĘZI PRAWNEJ ŁĄCZACEJ OSOBĘ ZOBOWIĄZANĄ Z EMITENTEM: Członek Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. 3. IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA (FIRMA) PODMIOTU DOKONUJĄCEGO TRANSAKCJI NABYCIA/ZBYCIA: bmp Media Investors AG, w której Jens Spyrka pełni funkcję Członka Zarządu 4. WSKAZANIE INSTRUMENTU FINANSOWEGO ORAZ EMITENTA, KTÓRYCH DOTYCZY INFORMACJA: Akcje K2 Internet S.A. 5. DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA INFORMACJI: 04.01.2013 r., Berlin 6. MIEJSCE TRANSAKCJI: GPW 7. TRYB ZAWARCIA TRANSAKCJI: na rynku regulowanym, sesyjna zwykła 8. OPIS TRANSAKCJI: Data transakcji Kupno/sprzedaż Wolumen Średnia cena za 1 akcję /PLN/ 28.12.2012 Kupno 1344 16,89

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24kwtv

| | | K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | K2 INTERNET S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5 | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 448 70 00 | | 22 448 71 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje@k2.pl | | www.k2.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-19-83-801 | | 016378720 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Janusz Żebrowski Prezes Zarządu Janusz Żebrowski
2013-01-04 Tomasz Tomczyk Wiceprezes Zarządu Tomasz Tomczyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24kwtv

Podziel się opinią

Share
d24kwtv
d24kwtv