Trwa ładowanie...
d45vfpg
zapowiedź
04-11-2010 06:03

Kalendarium rynku kapitałowego 4.11 - 5.1.2011

...

d45vfpg
d45vfpg

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego w dniach 4.11 - 5.1.2011

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

CZWARTEK, 4 LISTOPADA

Waspol - wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 575.200 akcji serii D;

d45vfpg

Lotos - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

BRE Bank - publikacja raportu za III kwartał;

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

Beef San - NWZA o obniżeniu kapitału zakładowego;

Euroimplant - NWZA zdecyduje o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości i powoła nowych członków rady nadzorczej;

PIĄTEK, 5 LISTOPADA

Hurtimex - zawieszenie obrotu akcjami spółki (do 23 listopada);

d45vfpg

Trans Polonia - koniec zapisów na akcje spółki w transzy małych i dużych inwestorów;

Hurtimex - wprowadzenie do obrotu na NewConnect 21.333.359 akcji serii F;

Intercapital Property Development Adsic - wprowadzenie do obrotu na NewConnect 1.187.849 akcji;

Orzeł - wprowadzenie do obrotu na NewConnect 1.125.555 praw do akcji serii D;

PONIEDZIAŁEK, 8 LISTOPADA

  • Polimex-Mostostal - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;
  • Bank Handlowy - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;
d45vfpg

Mew - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji nowej serii z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

Fasing - NWZA w sprawie zmian w statucie spółki;

City Interactive - WZA ws. programu motywacyjnego i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;

Procad - NWZA w sprawie umorzenia akcji własnych;

WTOREK, 9 LISTOPADA

GPW - debiut spółki na giełdzie;

  • Kredyt Bank - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku
d45vfpg

BZ WBK - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

CEZ - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

Tauron - publikacja raportu za III kw. 2010 r.;

Silvano Fashion Group - NWZA o skupie akcji;

Wola Info - NWZA w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki serii A,B,C,E,F,G,H i I oraz wycofania tych akcji z obrotu na rynku regulowanym;

CP Energia - NWZA o połączeniu ze spółką Energia Słupca i powołaniu członka rady nadzorczej;

d45vfpg

ŚRODA, 10 LISTOPADA

HMSG - koniec zawieszenia obrotu na rynku NewConnect, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji;

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2010 r.;

Pekao - publikacja raportu za trzeci kwartał;

KGHM - publikacja raportu za III kwartał;

Bytom - ciąg dalszy NWZA przerwanego 28 paździenika

Tauron - NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji;

d45vfpg

Interferie - wznowienie po przerwie WZA;

Hyperion - NWZA w sprawie wybór członków RN i połączenia z MNI Telecom;

Wistil - NWZA w sprawie zmiany działalności;

PIĄTEK, 12 LISTOPADA

Żywiec - dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2010 rok;

Getin Bank - publikacja raportu za III kwartał;

Polskie Jadło - NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji wałasnych spółki;

Elzab - NWZA o upoważnieniu zarządu do nabywania akcji własnych spółki;

NIEDZIELA, 14 LISTOPADA

Bioton - publikacja raportu za III kwartał;

PONIEDZIAŁEK, 15 LISTOPADA

Eurocash - początek zapisów na akcje oferowane spółki w związku z planami przejęcia Emperii;

Cyfrowy Polsat - publikacja raportu za III kwartał;

Tauron - publikacja raportu za III kw. 2010 r.;

PZU - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

GTC - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

Cersanit - publikacja raportu za III kw.;

PBG - publikacja raportu za III kwartał;

Impexmetal - NWZA ws. umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego;

ZREM Chojnice - WZA ws. podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii E i F;

Irena - NWZA o wyborze członka rady nadzorczej;

eCard - NWZA ma zdecydować o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z pozbawieniem prawa poboru;

Magellan - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie wartości istniejącego programu emisji obligacji;

Kernel - WZA w sprawie podział wyniku za rok obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2010 r;

Irena - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

WTOREK, 16 LISTOPADA

Elzab - ostatni dzień przyjmowania zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Novitus na 8.211.958 akcji;

Interferie - początek zapisów na sprzedaż akcji spółki w wezwaniu ogłoszonym przez Fundusz Hotele 01, spółkę celową funduszu KGHM I FIZ;

Cognor - ciąg dalszy NWZA przerwanego 29 października;

Gastel Żurawie - NWZA o emisji 108,5 mln akcji z prawem poboru;

Domex-Bud - NWZA;

ŚRODA, 17 LISTOPADA

Cyfrowy Polsat - dzień wypłaty drugiej transzy dywidendy w wysokości 0,19 zł na akcję z łącznie 0,57 zł dywidendy na akcję;

PKM Duda - NWZA ws. połączenia PKM Duda ze spółkami zależnymi;

CZWARTEK, 18 LISTOPADA

Seco/Warwick - NWZA w sprawie emisji 904.207 akcji serii D w celu ich wydania Jamesowi A. Goltzowi w zamian za udziały spółki Retech Systems stanowiące 40 proc. jej kapitału;

Art NEW media - NWZA o emisji nie więcej niż 1,5 mln akcji serii J w drodze subskrybcji prywatnej;

Fon - WZA w skupie akcji;

Call2Action - NWZA o zmianach w statucie i radzie nadzorczej;

PIĄTEK, 19 LISTOPADA

Żywiec - dzień wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2010 rok;

Azoty Tarnów - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w wysokości 150 ml zł kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na finansowanie objęcia 30 mln nowych akcji serii B Spółki ZAK;

PONIEDZIAŁEK, 22 LISTOPADA

CEZ - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

Mispol - NWZA w sprawie połączenia z Mispol Group Trade i Agrovita;

Ruch - NWZA w sprawie zmian w statucie, w radzi enadzorczej, zniesienia dematerializacji wszystkich akcji spółki oraz wycofania ich z obrotu na GPW;

WTOREK, 23 LISTOPADA

Hurtimex - ostatni dzień zawieszenia obrotu akcjami spółki;

Eurocash - ostatni dzień zapisów na akcje oferowane spółki w związku z planami przejęcia Emperii;

Permedia - NWZA w sprawie powołania członków rady nadzorczej;

Venture Incubator - NWZA w sprawie emisji akcji s. C w drodze subskrypcji prywatnej;

ŚRODA, 24 LISTOPADA

Eurocash - decyzja o ewentualnym zmniejszeniu liczy akcji oferowanych;

DSS - NWZA w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru;

Bakalland - WZA w sprawie przeznaczenia na dywidendę 3,99 mln zł z zysku za rok obrotowy 2009/2010. Dywidenda przypadająca na jedną akcje wynieść ma 0,19 zł

Orbis - NWZA w sprawie zbycia Hotelu "Francuski" w Krakowie jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

Relpol - NWZA w srawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej;

NWR - NWZA w sprawie przejęcia Bogdanki;

Calatrava Capital - NWZA o zmianach uchwał wcześniejszego walnego dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału;

CZWARTEK, 25 LISTOPADA

Aplisens - WZA w sprawie zatwierdzenia programu motywacyjnego na lata 2011 - 2013 oraz zmiany statutu spółki;

Ferrum - NWZA w sprawie upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży;

Pronox - NWZA w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B1-B4;

PIĄTEK, 26 LISTOPADA

Asseco Poland - NWZA w sprawie połączenia ze spółką Alatus Sp. z o.o. i Asseco Systems S.A.

Swissmed - NWZA w sprawie powołania członków rady nadzorczej oraz zmian w statucie;

PONIEDZIAŁEK, 29 LISTOPADA

Bogdanka - koniec zapisów w ogłoszonym przez NWR wezwaniu na 100 proc. akcji spółki, po 100,75 zł za każdą akcję;

Ceramika Nowa Gala - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę nieruchomości;

ATM - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

WTOREK, 30 LISTOPADA

  • Wilbo - NWZA w sprawie zmiany przeznaczenia części akcji spółki nabytych przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych; umorzenia 160.339 akcji spółki i obniżenia kapitału zakładowego;
  • WDM - NWZA w sprawie przyjęcia nowej polityki rachunkowości spółki;
  • B3System - NWZA w sprawie połączenia ze spółką COPI oraz NAVIPRO;

Dębica - NWZA o zmianach w statucie i w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych;

PIĄTEK, 3 GRUDNIA

Eurocash - przydział akcji oferowanych

SOBOTA, 4 GRUDNIA

Hydrotor - NWZA w sprawie wyborów uzupełniających do rady nadzorczej;

PONIEDZIAŁEK, 6 GRUDNIA

PGNiG - NWZA w sprawie objęcia przez PGNiG 100 proc. w spółce celowej z siedzibą w Szwecji, w związku z przygotowaniami programu emisji euroobligacji;

ŚRODA, 8 GRUDNIA

  • BLACK PEALR CAPITAL - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ze spółką TOTMES FUND oraz . podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D;

CZWARTEK, 9 GRUDNIA

Bakalland - planowany dzień dywidendy w wysokości 0,19 zł na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 20 GRUDNIA

PKO BP - dzień wypłaty warunkowej dywidendy 1,9 zł;

Interferie - koniec zapisów na sprzedaż akcji spółki w wezwaniu ogłoszonym przez Fundusz Hotele 01, spółkę celową funduszu KGHM I FIZ;

WTOREK, 21 GRUDNIA

Dębica - dzień wypłaty 4,50 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 22 GRUDNIA

Rafamet - dzień wypłaty 0,19 zł dywidendy na akcję (pierwsza transza);

5 STYCZNIA, ŚRODA

Bakalland - planowany dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,19 zł na akcję;

(PAP)

pam/

d45vfpg
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d45vfpg