Trwa ładowanie...
d1hw29n

Kalendarium rynku kapitałowego 7.12 - 26.10.2012

...

Share
d1hw29n

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego w dniach 7.12.2011 - 26.10.2012

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

ŚRODA, 7 GRUDNIA

d1hw29n

Igoria Trade - debiut na NewConnect;

Kredyt Inkaso - dzień wypłaty 0,32 zł dywidendy na akcję;

PBS Finanse - wprowadzenie do obrotu na GPW 52.260.000 zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,28 zł każda;

S4E - NWZA w sprawie zmiany statutu spółki poprzez zamieszczenie w nim upoważnienia dla zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;

d1hw29n

Jago - NWZA w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii I;

PGNiG - NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na zbycie składników majątku objętych umową leasingu gazociągu oraz gruntów w pasie nadmorskim a także zgody na sprzedaż składników aktywów trwałych w postaci gazociągów wysokiego ciśnienia;

Kernel - NWZA;

Dom Maklerski IDM - NWZA ws. zakończenia skupu akcji własnych, nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez WZ oraz utworzenia i użycia kapitału rezerwowego oraz zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego;

d1hw29n

CZWARTEK, 8 GRUDNIA

Caspar Asset Management - debiut na NewConnect;

Teliani Valley Polska - pierwszy dzień notowania na NewConnect 1.595.000 akcji serii A1;

Grupa Nokaut - koniec budowy księgi popytu i przyjmowania zapisów w transzy detalicznej;

d1hw29n

Work Service - początek składania deklaracji nabycia akcji spółki

Eurotel - NWZA w sprawie zmiany uchwały nr 7 WZA z 7 czerwca 2011 r. w sprawie podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2010;

Atrem - NWZA w sprawie upoważnienia zarządu do skupowania do 20 proc. akcji własnych za nie więcej niż 4 mln zł;

PIĄTEK, 9 GRUDNIA

  • Aiton Caldwell - debiut na rynku NewConnect;
d1hw29n

Grupa Nokaut - początek zapisów na akcje spółki w transzy dużych inwestorów. Zapisy potrwają do 14 grudnia;

Cersanit - zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz zapisów dodatkowych w ofercie akcji serii H;

Awbud - NWZA w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej;

PONIEDZIAŁEK, 12 GRUDNIA

d1hw29n

Work Service - koniec składania deklaracji nabycia akcji spółki;

Herman - NWZA w sprawie dotyczącej dalszego istnienia spółki;

Tell - NWZA ws. wprowadzenia zmiany w statucie spółki;

Macrologic - NWZA ws. połączenia Macrologic ze spółką Biuro Usługowo-Handlowe MS-Soft;

Wadex - NWZA w sprawie w sprawie udzielenia upoważnienia na nabycie akcji własnych spółki;

WTOREK, 13 GRUDNIA

Work Service - planowane podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach;

TravelPlanet - NWZA w sprawie zmian w statucie spółki;

InwazjaPC - NWZA w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;

Netmedia - NWZA sprawie upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego;

Index Copernicus - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J oraz zmiany statutu;

ŚRODA, 14 GRUDNIA

Grupa Nokaut - koniec zapisów na akcje spółki w transzy dużych inwestorów;

Work Service - otwarcie publicznej subskrypcji, rozpoczęcie przyjmowania podstawowych zapisów na akcje oferowane;

Mobile Internet Technology - NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego;

Energopol-Południe - zakończenie przyjmowania zapisów na sprzedaż 1.560.099 akcji własnych;

BioMaxima - NWZA ws. zmiany statutu spółki, upoważniającego zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach nowej wysokości kapitału docelowego;

DSS - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;

Hawe - NWZA w sprawie powołania członka rady nadzorczej spółki;

CZWARTEK, 15 GRUDNIA

Celtic Property Developments - dzień ustalenia prawa do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2011 rok;

Makolab - proponowany dzień wypłaty dywidendy;

  • Pozbud T&R - NWZA spółki;

MM Conferences - NWZA spółki;

Pozbud - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

Netia - NWZA w sprawie umorzenia akcji własnych spółki i obniżenia kapitału zakładowego;

PIĄTEK, 16 GRUDNIA

Work Service - zakończenie przyjmowania podstawowych zapisów na akcje oferowane, zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku nieprzeprowadzania zapisów dodatkowych;

W wyniku kwartalnej rewizji indeksów po sesji 16 grudnia 2011 r. do mWIG40 trafia: AZOTYTARNOW, CORMAY, INTERCARS, MIDAS, indeks opuszcza CENTROZAP, DUDA, ELBUDOWA, SKOTAN.

W wyniku kwartalnej rewizji indeksów po sesji 16 grudnia 2011 r. do sWIG80 trafia: CENTROZAP, COALENERG, DUDA, ELBUDOWA, FERRUM, KOELNER, KSGAGRO, ORZBIALY, RADPOL, SKOTAN, indeks opuszcza AZOTYTARNOW, CORMAY, ENERGOPLD, INTERCARS, MERCOR, MIDAS, MONNARI, MWTRADE, PBSFINANSE, RUBICON.

Helio - WZA spółki;

CD Projekt Red - NWZA w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii L oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany statutu spółki;

PONIEDZIAŁEK, 19 GRUDNIA

Work Service - podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie akcji oferowanych, na które będzie można składać zapisy, w ramach zapisów dodatkowych;

Infosystems- NWZA ws. skupu w celu umorzenia nie więcej niż 250 tys. akcji własnych po cenie nie wyższej niż 12 zł za jedną akcję;

E-Kiosk - NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie ze spółką e-Gazety, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu spółki;

ZA Puławy - WZA m.in. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010/11 (propozycja wypłaty 3,06 zł na akcję, proponowany dzień dywidendy 31.01.2012 r., a dzień wypłaty 21.02.2012);

Mostostal-Export - NWZA m.in. w sprawie odwołania prezesa i warunkowego podwyższenia kapitału przez emisje akcji Emisji VI;

Fon Ecology - NWZA spółki;

WTOREK, 20 GRUDNIA

Work Service - początek przyjmowania dodatkowych zapisów na akcje oferowane;

Dębica - dzień wypłaty dywidendy z zysku za 2010 rok (2,96 zł na akcję);

HMSG - NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii Ł oraz M;

Robinson Europe - NWZA m.in. rozpatrzenia opinii zarządu o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do akcji serii C i D i widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki;

ŚRODA, 21 GRUDNIA

Bakalland - WZA spółki;

Ceramika Nowa Gala - NWZA ws. zwiększenia programu skupu akcji własnych do 11,4 mln akcji;

Clean&Carbon Energy - NWZA ws. zmian w statucie, a także ws. działania na szkodę spółki byłych członków RN oraz zarządu;

Hardex - NWZA ws. zmiany wynagrodzenia Członków RN, obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, splitu akcji oraz skupu akcji własnych w celu umorzenia;

Liberty Group - NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz w sprawie zmian w statucie spółki;

Redan - NWZA ws skupu akcji własnych;

ASBISc Enterprises - NWZA ws. o skupu do 1 mln akcji własnych po cenie nie wyższej niż 2,5 zł za jedną akcję;

InteliWise - NWZA w sprawie odwołania i powołania 4 członków rady nadzorczej;

KCSP - NWZA m.in. w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

CZWARTEK, 22 GRUDNIA

Work Service - zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych;

Amica Wronki - NWZA ws. zwiększenia liczby skupowanych akcji własnych;

Art New media - NWZA ws. sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa i zmian w składzie RN;

Gino Rossi - NWZA ws. emisji akcji serii H i obligacji zamiennych na akcje serii I;

ProxyAd - NWZA ws.

Richter Med - NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu spółki;

Suwary - NWZA ws. zbycia przez spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

Wierzyciel - NWZA ws. wyboru członka RN spółki;

PIĄTEK, 23 GRUDNIA

IPO - NWZA ws. połączenia ze spółką OneRay Investment;

OneRay Investment - NWZA ws. połączenia ze spółką IPO;

Sevenet - WZA spółki;

WTOREK, 27 GRUDNIA

E-Energo - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału w drodze emisji 144.375.000 akcji serii E o wartości nominalnej 2 gr każda;

ŚRODA, 28 GRUDNIA

Bomi - NWZA ws. emisji akcji i planu połączenia ze spółką BDF;

Interbud-Lublin - NWZA ws. nabycia na rzecz spółki udziału w prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości;

MNI - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej spółki;

Montu Holding - NWZA podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D;

Jago - NWZA w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I, zmiany statutu, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I, dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym;

Depend - NWZA;

CZWARTEK, 29 GRUDNIA

Elstar Oils - ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje w wezwaniu Koninklijke Bunge B.V.;

Budostal-5 - NWZA ws. prywatnej emisji do 60.000.000 akcji serii F bez prawa poboru;

Pronox Technology SA w upadłości układowej - NWZA w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii M z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, a także w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii U do obrotu na rynku regulowanym na GPW;

PIĄTEK, 30 GRUDNIA

Best - NWZA ws. powołania członków RN;

Integer - NWZA ws. zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

Jupiter NFI - NWZA m.in. w sprawie konwersji zobowiązań Gremi Grzegorz Hajdarowicz wobec Jupiter NFI na pożyczkę oraz zmian umowy o zarządzanie majątkiem NFI zawartej przez fundusz z Trinity Management;

PBO Anioła - NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru oraz skupu akcji własnych;

SOBOTA, 31 GRUDNIA

Hydrapres - NWZA ws. zmian w składzie Rady Nadzorczej;

PONIEDZIAŁEK, 2 STYCZNIA

Rafako - pierwszy dzień zapisów na sprzedaż akcji spółki w wezwaniu PBG;

ŚRODA, 11 STYCZNIA

EMC Instytut Medyczny - publikacja ceny emisyjnej w emisji 1,2 mln akcji serii G w ramach wykonywania prawa poboru;

  • AD Drągowski - NWZA ws. skupu do 1 mln sztuk akcji własnych;

PIĄTEK, 13 STYCZNIA

EMC Instytut Medyczny - rozpoczęcie przyjmowania zapisów w ramach wykonywania prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych;

PONIEDZIAŁEK, 16 STYCZNIA

Rafako - ostatni dzień zapisów na sprzedaż akcji spółki w wezwaniu PBG;

CZWARTEK, 19 STYCZNIA

KGHM - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie w celu umorzenia akcji własnych spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;

WTOREK, 24 STYCZNIA

EMC Instytut Medyczny - zakończenie przyjmowania zapisów w ramach wykonywania prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych;

CZWARTEK, 26 STYCZNIA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za IV kw. 2011 roku;

WTOREK, 31 STYCZNIA

ZA Puławy - proponowany dzień ustalenia prawa do 3,06 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 9 LUTEGO

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kw. 2011 roku;

WTOREK, 21 LUTEGO

ZA Puławy - proponowany dzień wypłaty 3,06 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 19 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za I kw. 2012 r.

PIĄTEK, 27 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku

CZWARTEK, 26 LIPCA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za II kw. 2012 r.

CZWARTEK, 2 SIERPNIA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok

PIĄTEK, 19 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za III kw. 2012 r.

PIĄTEK, 26 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku

(PAP)

jow/

d1hw29n

Podziel się opinią

Share
d1hw29n
d1hw29n