Trwa ładowanie...
d2523ma
zapowiedź
08-09-2010 06:02

Kalendarium rynku kapitałowego 8.09-22.12.2010

...

d2523ma
d2523ma

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego w dniach 8.09-22.12.2010

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

ŚRODA, 8 WRZEŚNIA

  • Wierzyciel - debiut spółki na rynku NewConnect, do obrotu zostaną wprowadzone: 23 mln akcji serii E oraz 3.311.006 akcji serii F;
d2523ma

ZPC Otmuchów - rozpoczęcie budowy księgi popytu oraz początek zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów indywidualnych;

Nanotel - wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku NewConnect 510.000 akcji serii B i 200.000 akcji serii C;

Doradcy24 - ostatni dzień notowań na rynku NewConnect 52.055.095 praw do akcji serii J;

Instal Lublin - wprowadzenie do obrotu giełdowego 13.345.076 akcji serii H;

M.W.Trade - wprowadzenie do obrotu giełdowego 81.600 akcji serii D;

d2523ma

Kredyt Inkaso - NWZA w sprawie zmiany uchwały nr 5/2010 z 28.04.2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru;

ABM Solid - NWZA w sprawie emisji obligacji;

Wodkan - dzień wypłaty 0,27 zł dywidendy na akcję;

Mostostal Płock - wypłata 4 zł dywidendy na akcję;

Organic Farma Zdrowia - NWZA;

CZWARTEK, 9 WRZEŚNIA

Doradcy24 - wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku NewConnect 52.055.095 akcji serii J;

d2523ma

NKT Cables - ostatni dzień przymusowego wykupu 353.565 akcji, stanowiących 9,39 proc. kapitału spółki ogłoszonego przez NKT Cables A/S;

ZEG - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej i zniesienia dematerializacji akcji spółki;

PZU - dzień wypłaty pozostałej części dywidendy za rok 2009;

Emperia - dzień wypłaty 0,92 zł dywidendy na akcję;

Erbud - dzień wypłaty II transzy dywidendy w wysokości 0,03 zł na akcję;

d2523ma

PIĄTEK, 10 WRZEŚNIA

ZPC Otmuchów - zakończenie budowy księgi popytu (do godziny 15.00) oraz przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych;

Grupa ZUE - początek budowy księgi popytu na akcje spółki. Budowa księgi potrwa do 13 września;

Mieszko - NWZA w sprawie zmian statutu spółki;

North Coast - dzień wypłaty dywidendy za 2009 rok;

Rafamet - dzień ustalenia prawa do 0,38 zł dywidendy na akcję;

d2523ma

PONIEDZIAŁEK, 13 WRZEŚNIA

  • Dr Kendy - debiut spółki na rynku NewConnect, do obrotu zostana wprowadzone: 1,2 mln akcji serii A, 21.186 akcji serii B oraz 875.000 akcji serii C;

ZPC Otmuchów - publikacja ceny emisyjnej i ceny sprzedaży akcji oferowanych;

Grupa ZUE - koniec budowy księgi popytu na akcje spółki wśród inwestorów instytucjonalnych, publikacja ceny emisyjnej akcji;

Krynicki Recycling - początek budowy księgi popytu w ofercie spółki;

d2523ma

WTOREK, 14 WRZEŚNIA

ZPC Otmuchów - początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych;

Grupa ZUE - początek przyjmowania zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Zapisy potrwają do 16 września;

Multimedia - koniec zapisów w wezwaniu na sprzedaż 17,9 mln akcji własnych spółki, dających 11,68 proc. głosów na WZA;

Krynicki Recycling - koniec budowy księgi popytu w ofercie spółki i podanie ceny emisyjnej;

Tauron - NWZA spółki o zmianach w statucie;

ŚRODA, 15 WRZEŚNIA

Cyfrowy Polsat - NWZA w sprawie połączenia ze spółką M.Punkt Holdings Limited;

Krynicki Recycling - początek subskrypcji akcji w ofercie spółki;

Fasing - dzień wypłaty 0,51 zł dywidendy na akcję;

Hydrotor - dzień wypłaty 1,25 zł lub 2,0 zł dywidendy na akcję;

Stalprodukt - dzień ustalenia prawa do 8 zł dywidendy na akcję;

LPP - dzień ustalenia prawa do 50 zł dywidendy na akcję;

Kruszwica - dzień wypłaty 3,11 zł dywidendy na akcję;

NG2 - dzień dywidendy (spółka wypłaci 1 zł dywidendy na akcję);

Magellan - NWZA sprawie zmiany zasad przeprowadzenia programu opcji menedżerskich;

Fon Ecology - NWZA o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C z zachowaniem prawa poboru;

Complex - NWZA zdecyduje o nabyciu akcji własnych w celu ich umorzenia;

Mera - NWZA spółki;

Bio Inventions - NWZA spółki;

CZWARTEK, 16 WRZEŚNIA

ZPC Otmuchów - zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych;

Grupa ZUE - koniec zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych;

Polimex-Mostostal - dzień wypłaty 0,04 zł dywidendy;

ABC Data - ZWZA spółki zatwierdzi sprawozdanie finansowe za 2009 rok;

Graal - NWZA zmieni skład rady nadzorczej spółki;

PONIEDZIAŁEK, 20 WRZEŚNIA

Polmed - rozpoczęcie budowy księgi popytu;

ATC CARGO - NWZA w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej;

Tauron - wejście akcji spółki w skład indeksu mWIG40; indeks opuszcza LC Corp.

LC Corp, KOV, Mennica i Ipopema - wejście akcji spółek w skład indeksu sWIG80; indeks opuszcza Optimus, Pekaes, Invar & Biuro System i Asseco SEE;

Krynicki Recycling - koniec subskrypcji akcji w ofercie spółki;

Stalprofil - dzień ustalenia prawa do 0,11 zł dywidendy na akcję;

Blue Tax Group - ZWZA o zatwierdzeniu sprawozdania za 2009 rok i podwyższeniu kapitału;

Techmex - NWZA wybierze nowy zarząd i dokona zmian w radzie nadzorczej;

Eko Holding - NWZA wybierze nowego członka rady nadzorczej;

WTOREK, 21 WRZEŚNIA

Grupa ZUE - przydział akcji serii B w transzy inwestorów indywidualnych na sesji GPW;

AS Silvano - proponowany dzień wypłaty 0,05 euro dywidendy;

Amica - NWZA ma zgodzić się na powołanie członka zarządu odpowiedzialnego za pion zakupów oraz na sprzedaż nieruchomości fabrycznych spółki;

Alterco - NWZA o zmianach w statucie i warunkowym podwyższeniu kapitału;

ŚRODA, 22 WRZEŚNIA

PGE - dzień ustalenia prawa do dywidendy za 2009 rok;

Kogeneracja - dzień ustalenia prawa do 3,5 zł dywidendy na akcję;

Krynicki Recycling - planowany przydział akcji w ramach oferty publicznej;

Ruch - NWZA o zmianach w składzie rady nadzorczej;

OZC - NWZA w sprawie zniesienia dematerializacji akcji spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez spółkę BondSpot;

Elzab - NWZA zmieni skład rady nadzorczej;

CZWARTEK, 23 WRZEŚNIA

PKO BP - proponowany dzień wypłaty 0,8 zł dywidendy na akcję;

Trion - NWZA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części poniesionej przez spółkę straty w 2009 roku oraz w sprawie zmiany statutu spółki;

PIĄTEK, 24 WRZEŚNIA

Polmed - zakończenie budowy księgi popytu;

Ropczyce - NWZA upoważni do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego;

Rafamet - dzień wypłaty 0,19 zł dywidendy na akcję(pierwsza transza);

Tele-Polska Holding - NWZA w sprawie powołania członka rady nadzorczej;

Eko Export - NWZA zmieni statut spółki;

PONIEDZIAŁEK, 27 WRZEŚNIA

NG2 - dzień wypłaty 1 zł dywidendy na akcję;

Mediatel - NWZA spółki;

WTOREK, 28 WRZEŚNIA

Polmed - rozpoczęcie przyjmowania zapisów w ofercie publicznej spółki;

ŚRODA, 29 WRZEŚNIA

Enea - NWZA spółki w sprawie zmian w statucie oraz w sprawie zbycia oddziału przedsiębiorstwa;

Zelmer - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,93 zł dywidendy na akcję;

Zastal - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki;

GPF Causa - NWZA w sprawie scalenia akcji;

CZWARTEK, 30 WRZEŚNIA

Anti - NWZA w sprawie zmiany statutu spółki;

B3System - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;

PGNiG - NWZA w sprawie zgody na zawiązanie przez PGNiG SA spółki prawa niemieckiego, która będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą "POGC Trading GmbH", w sprawie określenia warunków i trybu sprzedaży akcji spółki Izostal,

Kofola - dzień ustalenia prawa do 0,96 zł dywidendy na akcję;

Stalprodukt - dzień wypłaty 8 zł dywidendy na akcję;

Hyper Hygienics - NWZA w sprawie przejścia na MSR-i MSSF-y oraz wyboru członka rady nadzorczej;

Positive Advisory - NWZA zdecyduje o emisji do 4 mln akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru;

PIĄTEK, 1 PAŹDZIERNIKA

Public Image Advisors - NWZA w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji z 0,10 zł na 0,02 zł;

Black Point - NWZA spólki;

Marvipol - NWZA spółki;

Wandalex - dzień ustalenia prawa do 0,05 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 4 PAŹDZIERNIKA

  • ZA Tarnów - NWZA m.in. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie 30 mln akcji serii B ZAK po 5 zł za sztukę;

PGNiG - proponowany dzień wypłaty 0,08 zł dywidendy;

LPP - dzień wypłaty 50 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 8 PAŹDZIERNIKA

Polmed - zakończenie przyjmowania zapisów w ofercie publicznej spółki;

Kredyt Inkaso - dzień wypłaty dywidendy;

Efekt - dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,55 zł na akcję zwykłą i 0,66 zł na jedną akcję uprzywilejowaną;

Stalprofil - dzień wypłaty 0,11 zł dywidendy na akcję;

Gino Rossi - NWZA zmieni skład rady nadzorczej;

WTOREK, 12 PAŹDZIERNIKA

PGE - termin wypłaty dywidendy za 2009 rok;

ŚRODA, 13 PAŹDZIERNIKA

Wandalex - dzień wypłaty 0,05 zł dywidendy na akcję za 2009 rok;

Zelmer - proponowany dzień wypłaty 0,93 zł dywidendy na akcję;

Kogeneracja - dzień wypłaty 3,5 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 23 PAŹDZIERNIKA

PKO BP - dzień ustalenia prawa do warunkowej 1,9 zł dywidendy;

ŚRODA, 27 PAŹDZIERNIKA

TP - publikacja raportu na III kwartał;

PIĄTEK, 29 PAŹDZIERNIKA

Novita - dzień wypłaty 0,9 zł dywidendy na akcję;

WTOREK, 2 LISTOPADA

Kofola - dzień wypłaty 0,96 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 4 LISTOPADA

Lotos - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

BRE Bank - publikacja raportu za III kwartał;

PIĄTEK, 5 LISTOPADA

Cyfrowy Polsat - publikacja raportu za III kwartał;

PONIEDZIAŁEK, 8 LISTOPADA

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

WTOREK, 9 LISTOPADA

GPW - prawdopodobny termin debiutu na giełdzie;

BZ WBK - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

Polimex-Mostostal - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

CEZ - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

ŚRODA, 10 LISTOPADA

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2010 r.;

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

Pekao - publikacja raportu za trzeci kwartał;

KGHM - publikacja raportu za III kwartał;

Hyperion - NWZA w sprawie wybór członków RN;

PIĄTEK, 12 LISTOPADA

Getin Bank - publikacja raportu za III kwartał;

NIEDZIELA, 14 LISTOPADA

Bioton - publikacja raportu za III kwartał;

PONIEDZIAŁEK, 15 LISTOPADA

Tauron - publikacja raportu za III kw. 2010 r.;

PZU - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

GTC - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

Cersanit - publikacja raportu za III kw.;

PBG - publikacja raportu za III kwartał;

WTOREK, 17 LISTOPADA

Cyfrowy Polsat - dzień wypłaty drugiej transzy dywidendy w wysokości 0,19 zł na akcję z łącznie 0,57 zł dywidendy na akcję;

WTOREK, 30 LISTOPADA

Dębica - NWZA o zmianach w statucie i w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych;

PONIEDZIAŁEK, 20 GRUDNIA

PKO BP - dzień wypłaty warunkowej dywidendy 1,9 zł;

WTOREK, 21 GRUDNIA

Dębica - dzień wypłaty 4,50 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 22 GRUDNIA

Rafamet - dzień wypłaty 0,19 zł dywidendy na akcję(pierwsza transza);

(PAP)

pam/

d2523ma
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2523ma