Trwa ładowanie...
d1ywvlc

KANIA - Aneks do umowy faktoringowej (4/2013)

KANIA - Aneks do umowy faktoringowej (4/2013)

Share
d1ywvlc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KANIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy faktoringowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 4 stycznia 2013 r. zawarł aneks nr 8 do Umowy Faktoringu nr 1259 z dnia 27 maja 2010 r., zawartej pomiędzy Zakładami Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Bankiem Milenium S.A. z siedzibą w Warszawie (zawarcie umowy nie podlegało raportowaniu, ponieważ w momencie jej zawierania Przejęta Spółka będąca stroną umowy nie wchodziła w skład Grupy Kapitałowej Emitenta). Przedmiotowy aneks przewiduje ustalenie nowej treści tekstu jednolitego umowy. Ustalenie nowego tekstu jednolitego umowy faktoringowej skutkuje przedłużeniem okresu obowiązywania przyznanego limitu faktoringu niepełnego w wysokości 20.000.000 zł do dnia 02.01.2014 r. Wskazanym aneksem Strony wprowadziły również zmiany w zakresie świadczenia przez Bank usług faktoringowych w stosunku do części wierzytelności - przy czym zmiany w tym zakresie nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Spółka
uznaje wskazaną umowę za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ywvlc

| | | ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KANIA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-200 | | Pszczyna | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Korczaka | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 210 32 47 | | +48 32 210 10 97 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@zmkania.pl | | www.zmkania.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7440003325 | | 510258637 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Henryk Kania Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ywvlc

Podziel się opinią

Share
d1ywvlc
d1ywvlc