Trwa ładowanie...
d4g8lfh

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Zmiany w Zarządzie (32/2010)

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Zmiany w Zarządzie (32/2010)

Share
d4g8lfh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Zarządzie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 19 listopada 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Wojciecha Kędzię - powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. naVII kadencję.Obecnie skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. przedstawia się następująco:Herbert Wirth - Prezes Zarządu,Maciej Tybura?I Wiceprezes Zarządu,Wojciech Kędzia - Wiceprezes Zarządu.Informacje dotyczące nowo powołanego Członka Zarządu, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Changes in the Management BoardThe Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that on 19 November 2010 the Supervisory Board of the Company appointed Wojciech Kędzia to the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. - granting him the function of Vice President of the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. for the VIIth term.Currently the composition of the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. is as follows:Herbert Wirth - President of the Management Board,Maciej Tybura - I Vice President of the Management Board,Wojciech Kędzia - Vice President of the Management Board.The Company will provide information on the newly-appointed Member of the Management Board, as required by the Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state, at a later date in the form of an individual current report.Legal basis: § 5
sec. 1 point 22 of the Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws from 2009 No. 33, item 259 with subsequent amendments) | |

d4g8lfh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Herbert Wirth Prezes Zarządu
2010-11-19 Maciej Tybura I Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8lfh

Podziel się opinią

Share
d4g8lfh
d4g8lfh