Trwa ładowanie...
d2i4kzv
espi

Kino Polska TV S.A. - Wybór biegłego rewidenta. (1/2013)

Kino Polska TV S.A. - Wybór biegłego rewidenta. (1/2013)

Share
d2i4kzv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Kino Polska TV S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kino Polska TV S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 stycznia 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 2-3 Statutu Kino Polska TV S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, podjęła uchwałę dotyczącą wyznaczenia System Rewident Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 30A, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. sporządzanego na potrzeby wypłaty zaliczki dla akcjonariuszy Spółki na poczet przyszłej dywidendy za rok 2012. Jednocześnie Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia umowy z System Rewident Sp. z o.o. na wykonanie niniejszej usługi. System Rewident Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 1253. Spółka w sposób pozytywny ocenia dotychczasową współpracę z System Rewident Sp. z o.o. w zakresie badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych
Spółki oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za lata 2010 i 2011. Dodatkowo System Rewident Sp. z o.o. przeprowadzała przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za pierwsze półrocze 2011 i 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2i4kzv

| | | Kino Polska TV Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Kino Polska TV S.A. | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-595 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 61 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 356 74 00 | | +48 (22) 356 74 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@kinopolska.pl | | www.kinopolska.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213248560 | | 015514227 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Piotr Reisch Prezes Zarządu
2013-01-07 Bogusław Kisielewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2i4kzv

Podziel się opinią

Share
d2i4kzv
d2i4kzv