Trwa ładowanie...
d4de5k8
d4de5k8

KNF: Powszechna SKOK zostaje przejęta przez Alior Bank (opis)

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie podjęła we wtorek decyzję o przejęciu Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Knurowie (Powszechnej SKOK) przez Alior Bank SA - poinformowała KNF w komunikacie.
Share
d4de5k8

Przejęcie to, podała KNF, zapewni "pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej Powszechnej SKOK".

Komisja poinformowała, że Alior Bank SA, w związku z osiągnięciem porozumienia z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG) co do warunków wsparcia finansowego, wyraził zgodę na przejęcie Powszechnej SKOK.

Alior Bank ma objąć zarząd nad majątkiem Powszechnej SKOK z dniem 27 kwietnia 2016 r. Z kolei z dniem 1 czerwca 2016 r. Powszechna SKOK zostanie formalnie przejęta przez Alior Bank SA, jako bank przejmujący. "Do dnia przejęcia kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie" - zaznaczyła KNF.

d4de5k8

"Według sprawozdawczości na koniec marca 2016 r., Powszechna SKOK posiadała ujemne fundusze własne w wysokości (-) 15,1 mln złotych, ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 45,4 proc. oraz wykazywała łączne straty na kwotę (-) 20,8 mln złotych. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 23,6 tys. członków Powszechnej SKOK wynoszą 42,1 mln złotych" - poinformowała również komisja.

Przypomniała także, że już w lipcu 2015 roku ustanowiła w Powszechnej SKOK zarządcę komisarycznego.

Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, zaznaczyła KNF, że "Powszechna SKOK wykazywała na dzień 28 lipca 2015 r. ujemne fundusze własne w wysokości (-) 13,2 mln złotych oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 31,4 proc., co oznacza głęboką niewypłacalność". Komisja podała, że suma straty netto oraz strat z lat ubiegłych wynosiła (-) 19,7 mln złotych.

W dniu 21 stycznia 2016 r., podała komisja w komunikacie, Kasa Krajowa SKOK poinformowała KNF o "odmowie udzielenia Powszechnej SKOK pomocy finansowej ze środków funduszu stabilizacyjnego". "W związku z tym niemożliwe stało się samodzielne prowadzenie procesu naprawczego przez Powszechną SKOK".

d4de5k8

W dniu 22 marca 2016 r. KNF jednogłośnie stwierdziła, że żadna inna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia Powszechnej SKOK w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie. Jednocześnie komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zbadania możliwości przejęcia Powszechnej SKOK przez bank. Dała zainteresowanym bankom czas na zgłaszanie się do 5 kwietnia.

"W związku z wpłynięciem wstępnego zgłoszenia od dwóch banków (jednego banku komercyjnego i jednego banku spółdzielczego), KNF w dniu 5 kwietnia 2016 r. jednogłośnie ustaliła dodatkowy termin do dnia 20 kwietnia 2016 r. włącznie na osiągnięcie przez któryś z tych dwóch banków porozumienia z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG) co do warunków wsparcia finansowego" - informuje komunikat.

"Następnie w dniu 21 kwietnia 2016 r. w związku z podtrzymaniem przez jeden z banków zainteresowania udziałem w procesie restrukturyzacji Powszechnej SKOK, termin ten został przez KNF jednogłośnie przedłużony do dnia 26 kwietnia 2016 roku" - dodano.

Według KNF, która pozytywnie oceniła zaangażowanie Alior Banku w restrukturyzację sektora spółdzielczych kas, "sytuacja Alior Banku SA pozwala na przejęcie Powszechnej SKOK w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach kasy".

d4de5k8

"Wartość aktywów przejmowanej Powszechnej SKOK wynosi 0,1 proc. wartości aktywów Alior Banku SA. Alior Bank SA spełnia też kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające, co czyni planowane przedsięwzięcie bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym" - głosi komunikat komisji.

Przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak mówił w marcowej rozmowie z PAP, że przejmowanie zagrożonych kas przez banki to najlepszy sposób rozwiązania ich problemów, ale "musi być do tego druga strona".

Informował też, że działa 46 kas, w 17 jest postępowanie w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego, 38 ma zobowiązania do przygotowania programu naprawczego razem z kasą krajową, w 10 program jest realizowany. Cztery zostały zawieszone, cztery przejęte przez bank, jedna kasa przejęta przez inną kasę. 2015 rok 21 kas skończyło ze stratą, 16 po styczniu 2016 r. ma stratę. "A środków w Kasie Krajowej na funduszu stabilizacyjnym już praktycznie nie ma" - zaznaczył szef KNF.

W poniedziałek KNF wystąpiła do sądu o ogłoszenie upadłości SKOK Jowisz w Czeladzi, w związku z nieprzekazaniem tej kasie przez Kasę Krajową SKOK we wskazanym terminie środków powodujących "usunięcie stanu niewypłacalności".

d4de5k8

Podziel się opinią

Share
d4de5k8
d4de5k8