Trwa ładowanie...
d2vnplb
d2vnplb

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji serii C J.W. Construction

Warszawa, 15.07.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny J.W. Construction Holding w związku z ofertą publiczną  akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C, praw do akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C, podała spółka.
Share
d2vnplb

Oferującymi są Mercurius Dom Maklerski oraz Ipopema Securities.

Pod koniec maja rada nadzorcza J.W. Construction Holding podjęła uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C w wysokości 3,15 zł za każdą akcję.

Ponadto, zarząd spółki podał, że na dzień emisji największy akcjonariusz spółki Józef Wojciechowski wraz podmiotem powiązanym spółką EHT SA może posiadać w stosunku do spółki następujące wierzytelności, odnośnie których zgłosił spółce zamiar ich potrącenia z wierzytelnościami spółki tytułem opłacenia subskrybowanych akcji serii C:

d2vnplb

1. Wierzytelność z tytułu wykupu obligacji serii JWX0116 o maksymalnej wartości 40,4 mln zł. Powyższa wierzytelność może powstać w związku z zamiarem spółki wykupu przed datą emisji części obligacji spółki od największego akcjonariusza o maksymalnej wartości nominalnej równej 40,4 mln zł.
2. Wierzytelności wynikających ze środków pieniężnych wpłaconych do spółki przez największego akcjonariusza w terminie od dnia 1 marca 2014 r. do daty emisji, które to środki zostały lub zostaną przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej, w tym w szczególności na finansowanie nakładów budowlanych na realizowanych lub planowanych do uruchomienia w najbliższym okresie projektach mieszkaniowych.
J.W. Construction złożył w końcu kwietnia w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii C. Wcześniej podano, że nie mniej niż 68,6% pozyskanych z emisji środków ma sfinansować lub refinansować wkłady własne w części realizowanych i planowanych projektów deweloperskich, a pozostałe środki mają być wykorzystane na konwersję części zobowiązań grupy.

Na początku kwietnia NWZ spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C w liczbie nie większej niż 40.554.960 sztuk.

W połowie marca Józef Wojciechowski poinformował, że z emisji akcji J.W. Construction chce pozyskać ok. 140 mln zł, a wielkość emisji będzie odpowiadać 75% dotychczasowej wartości kapitału zakładowego.

J.W. Construction Holding to polski deweloper mieszkaniowy, notowany od 2007 r. na warszawskiej giełdzie. Oprócz realizowania projektów deweloperskich, firma zajmuje się także działalnością budowlaną jako generalny wykonawca większości inwestycji. W 2013 r. spółka odnotowała 328 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

d2vnplb

Podziel się opinią

Share
d2vnplb
d2vnplb