Trwa ładowanie...
d39e6tt

KNF zawiesiła od dziś działalność SKOK Wołomin

Warszawa, 11.12.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła decyzję o zawieszeniu z dniem 11 grudnia br. działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie, podała Komisja.

Share
d39e6tt

"Decyzję KNF podjęto w związku z utratą możliwości regulowania przez SKOK Wołomin swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków wobec deponentów, członków kasy, na podstawie art. 74k ust. 2 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Stan ten potwierdzony został wnioskiem zarządcy komisarycznego kasy złożonym do KNF" - czytamy w komunikacie.

SKOK Wołomin według stanu na dzień 10 grudnia 2014 r. utracił płynność finansową, po uprzednim wykorzystaniu własnych środków płynnych, w tym wszystkich złożonych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (Kasa Krajowa) w wysokości 300,9 mln zł, podano także.

"Po aresztowaniach członków władz SKOK Wołomin, zarządca komisaryczny ustanowiony przez KNF ujawnił rzeczywistą jakość portfela kredytowego kasy - zgodnie z przygotowaną przez zarządcę komisarycznego, najnowszą dostępną sprawozdawczością według stanu na koniec października 2014 r. pożyczki przeterminowane brutto stanowiły 79,8% portfela kredytowego SKOK Wołomin" - czytamy dalej w komunikacie.

d39e6tt

Do czasu zawieszenia działalności SKOK Wołomin, Kasa Krajowa odmawiała SKOK Wołomin, reprezentowanemu przez zarządcę komisarycznego, udzielenia jakiegokolwiek wsparcia finansowego, w tym kredytu płynnościowego, podkreśla KNF.

Komisja przypomina, że "zgodnie z art. 42 ustawy o skok, celem działalności Kasy Krajowej jest zapewnienie stabilności finansowej kas, a w szczególności udzielanie kasom wsparcia finansowego. Art. 38 ust. 5 ustawy o skok stanowi, że w przypadku zagrożenia płynności SKOK, Kasa Krajowa może udzielić SKOK kredytu w złotych w celu uzupełnienia zasobów pieniężnych kasy (kredytu płynnościowego). Zgodnie z art. 44 ust. 2 pkt 7 ustawy o skok, działalność Kasy Krajowej polega na udzielaniu pożyczek i kredytów kasom".

KNF podała, że oczekuje "w terminie nie później niż do dnia 12 grudnia 2014 r., jednoznacznego stanowiska Kasy Krajowej co do ewentualnego wsparcia płynnościowego SKOK Wołomin". Kolejne posiedzenie KNF w tej sprawie z udziałem Kasy Krajowej przewidziane zostało na dzień 12 grudnia.

"W przypadku braku wsparcia płynnościowego SKOK Wołomin ze strony Kasy Krajowej, zgodnie z art. 74k ust. 2 ustawy o skok, KNF będzie obowiązana wystąpić, w terminie 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia nieregulowania przez SKOK Wołomin swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków wobec deponentów, z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK Wołomin do właściwego sądu" - zapowiada Komisja.

d39e6tt

Ewentualne wystąpienie przez KNF z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy będzie stanowić formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), podkreślono w materiale.

"Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej kasie. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych" - przypomina też KNF.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie obsługuje ponad 85 tys. członków - stałych klientów. Kasa prowadzi działalność w 103 placówkach położonych na terenie całego kraju, zatrudnia blisko 400 pracowników. Główne produkty SKOK Wołomin to pożyczki gotówkowe i lokaty 1-12 miesięczne dla klientów indywidualnych. Instytucja prowadzi również rachunki osobiste oraz rachunki bieżące dla działalności gospodarczej i podmiotów z sektora trzeciego.

(ISBnews)

d39e6tt

Podziel się opinią

Share
d39e6tt
d39e6tt