Trwa ładowanie...
d20w6al
gpw
27-10-2010 09:39

Komentarz poranny

Obserwując przebieg kilku ostatnich sesji widać, że w obozie byków zmalała ochota do kreowania dalszej presji popytowej na rynku. Ta okoliczność znalazła swoje odzwierciedlenie w postaci ruchu korygującego, który zrodził się w rejonie ważnej zapory podażowej Fibonacciego: 2668 – 2688 pkt (analizuję indeks WIG20).

Share
d20w6al

Jak wiadomo koncentrują się tutaj projekcje prospadkowej formacji XABCD, spełniającej zależność: AB = CD. Tym samym mamy do czynienia ze stosunkowo wiarygodnym układem technicznym i nie może dziwić fakt, że niedźwiedzie wykazują się obecnie nieco większą aktywnością. Z drugiej jednak strony ta aktywność nie jest na tyle duża, by na indeksie mogło dojść do wykreowania się silnego i wiarygodnie wyglądającego ruchu spadkowego. Co prawda przebieg przedpołudniowej fazy wczorajszych notowań ułożył się po myśli sprzedających, jednak skala ruchu była niewielka i ostatecznie jego impet szybko się wyczerpał. Na rynku zapanowało niezdecydowanie wyrażające się w postaci całkowitego braku ochoty do podejmowania jakichkolwiek działań rynkowych. Odzwierciedleniem na wykresie takiego „stanu uśpienia” jest oczywiście trend boczny, który panował wczoraj na rynku do późnych godzin popołudniowych. W kontekście bieżącego układu technicznego warto na pewno nadmienić, że w przypadku pogłębienia się ruchu korekcyjnego już w
rejonie: 2577 – 2584 pkt należy spodziewać się silnej presji ze strony obozu popytowego. Koncentrują się tutaj bowiem projekcje prowzrostowej formacji ABCD, spełniającej zależność: 0.786AB = CD. Kluczowe wsparcie plasuje się natomiast w przedziale: 2548 – 2555 pkt, gdzie z kolei wypada zależność: AB = CD. Już jednak zanegowanie strefy: 2577 – 2584 pkt oznaczałoby, że w bieżących relacjach panujących pomiędzy popytem i podażą następują istotne i coraz wyrazistsze zmiany. Dlatego spore znaczenie przypisałbym obecnie właśnie zakresowi cenowemu: 2577 – 2584 pkt, oczekując tutaj zdecydowanej reakcji ze strony popytu. Silnym oporem pozostaje natomiast zakres cenowy: 2686 – 2694 pkt i dopiero w przypadku jego sforsowania (co raczej nie będzie łatwym zadaniem) pomyślałbym o wdrożeniu kolejnych strategii zakupowych. Musimy jednak pamiętać, że z punktu widzenia technik Fibonacciego popyt zachowa przewagę techniczną, jeśli notowania indeksu będą konsekwentnie przebiegać ponad eksponowanym w niniejszym opracowaniu
zakresem wsparcia: 2577 – 2584 pkt.
Paweł Danielewicz
DM BZ WBK

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d20w6al
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d20w6al
d20w6al