Trwa ładowanie...
d4e0vae
skok

Komisja finansów za dostosowaniem ustawy o SKOK-ach do innych ustaw

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się w środę za dostosowaniem ustawy o SKOK-ach, która ma wejść w życie 27 października , do innych ustaw. Komisja zgłosiła do przygotowanego przez siebie projektu trzy poprawki legislacyjne.

Share
d4e0vae

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się w środę za dostosowaniem ustawy o SKOK-ach, która ma wejść w życie 27 październik, do innych ustaw. Komisja zgłosiła do przygotowanego przez siebie projektu trzy poprawki legislacyjne.

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Komisja rozpoczęła jednocześnie prace merytoryczne nad projektem. Dokument jest efektem inicjatywy ustawodawczej komisji finansów, a szczegóły projektu przygotowano z udziałem biura legislacyjnego Sejmu.

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska z PO wyjaśniła podczas posiedzenia, że projekt zmienia ustawę, która ma wejść w życie 27 października. - Dlatego praca nad tymi zmianami jest pilna i konieczna, by rozwiązania w niej zawarte, usuwające niezgodności z tej ustawy z obowiązującym stanem prawnym, mogły zostać przyjęte przed dniem wejścia w życie ustawy o SKOK-ach - mówiła posłanka.

d4e0vae

Zaznaczyła, że zmiany zawarte w projekcie mają charakter wyłącznie "techniczno-prawny". Wyjaśniła, że ustawa o SKOK-ach ma dostosować przepisy m.in. do nowej ustawy o kredycie konsumenckim, do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, czy do ustawy o Narodowym Banku Polskim i zapisach związanych z Indywidualnymi Kontami Zabezpieczenia Emerytalnego.

Komisja zgodziła się na wprowadzenie trzech poprawek do projektu zgłoszonych przez Kołacz-Leszczyńską, które - jej zdaniem - mają charakter legislacyjny. Dotyczą one zmian w ośmiu ustawach zawierających odesłania do ustawy o SKOK-ach, które wkrótce staną się nieaktualne.

Przewodniczący komisji Dariusz Rosati poinformował, że do drugiego czytania projektu na posiedzeniu plenarnym Sejmu dojdzie najprawdopodobniej w czwartek po południu.

Podpisana w lipcu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawa o SKOK-ach, która ma wejść w życie w październiku, przewiduje, że nadzór nad kasami obejmie Komisja Nadzoru Finansowego. KNF obejmie też czynności związane z tworzeniem kas - komisja będzie udzielać zgody na utworzenie kasy oraz zatwierdzać jej statut. Ponadto wprowadzona zostanie tzw. generalna norma ostrożnościowa, nakładająca na kasy obowiązek posiadania funduszy własnych dostosowanych do rozmiaru prowadzonej działalności.

d4e0vae

Ustawa wprowadza dla kas tzw. współczynnik wypłacalności na poziomie co najmniej 5 proc. oraz zasadę, zgodnie z którą każdej kasie, niezależnie od posiadanych udziałów w Kasie Krajowej, przysługuje jeden głos na walnym zgromadzeniu Kasy Krajowej (zasada "jeden członek - jeden głos"; obecnie liczba głosów zależy od wielkości udziałów).

Ustawa przewiduje, że Kasa Krajowa będzie miała zakaz prowadzenia działalności innej niż określona w ustawie. Określa też zasady inwestowania wolnych środków kas oraz Kasy Krajowej, wskazując m.in., że środki finansowe mogą być inwestowane w papiery wartościowe, lokaty w bankach oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego.

d4e0vae

Podziel się opinią

Share
d4e0vae
d4e0vae