Trwa ładowanie...
d1qxfdz
espi

KOMPUTRONIK S.A. - Uchylenie wyroku tzw. sądu "Eurolegis" wobec spółki zależnej Emitenta. (15/2014)

KOMPUTRONIK S.A. - Uchylenie wyroku tzw. sądu "Eurolegis" wobec spółki zależnej Emitenta. (15/2014)

Share
d1qxfdz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOMPUTRONIK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchylenie wyroku tzw. sądu "Eurolegis" wobec spółki zależnej Emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację w sprawie stwierdzenia prawomocności korzystnego dla Contanisimo Limited (spółki zależnej Emitenta) wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2013 r. uchylającego wyrok tzw. sądu Eurolegis, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 55/2013. Sąd Okręgowy w Poznaniu w całości uchylił wyrok tzw. sądu Eurolegis oraz zasądził solidarnie od Clean & Carbon Energy SA z siedzibą w Koszewku oraz Texass Ranch Company Wizja P.S Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Szczecinie na rzecz spółki zależnej Emitenta zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie 127.517,00 zł. Na dzień publikacji niniejszego raportu wyrok jest prawomocny. Niniejszy wyrok jest kolejnym, po wyroku z dnia 29 maja 2013 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 03/2014, prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego Rzeczypospolitej
Polskiej (a nie prywatnego podmiotu tzw. sądu Eurolegis), potwierdzającym tezę Emitenta o nieskutecznych działaniach podmiotów powiązanych ze Stanisławem Paszyńskim, które usiłowały wykorzystać instytucję sądownictwa polubownego w celu osiągnięcia nienależnych korzyści ekonomicznych o skali kilkudziesięciu milionów złotych. Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qxfdz

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOMPUTRONIK S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 60-003 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wołczyńska | | 37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 8359400 | | 061 8359401 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@komputronik.pl | | www.komputronik.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9720902729 | | 634404229 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qxfdz

Podziel się opinią

Share
d1qxfdz
d1qxfdz