Trwa ładowanie...
d1oa5st

KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy jednostki zależnej KOPEX-PBSZ S.A. z Jastrzębską Spółką Węg...

KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy jednostki zależnej KOPEX-PBSZ S.A. z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (10/2013)

Share
d1oa5st

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do znaczącej umowy jednostki zależnej KOPEX-PBSZ S.A. z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 28.01.2013 r. powziął informację o wpływie do spółki KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Bytomiu (jednostka zależna od Emitenta) podpisanego Aneksu nr 5 z dnia 15.01.2013 r. do umowy zawartej z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. Stronami przedmiotowej umowy z dnia 02.02.2010r. są konsorcjum firm: KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. (Lider), Przedsiębiorstwo Robót Górniczych "ROW" Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju (Konsorcjant) jako Wykonawca oraz Jastrzębska Spółka Węglową S.A. KWK "Budryk" jako Zamawiający, o której Emitent informował w raportach bieżących RB Nr 17/2010 z dnia 05.02.2010 r. , RB Nr 57/2012 z dnia 04.04.2012 r. oraz RB Nr 139/2012 z dnia 07.12.2012. Na mocy przedmiotowego Aneksu zmianie ulegają: - kwota umowy ulega zwiększeniu z 31.480.000,00 zł na 32.880.299,00 zł netto t.j. o 1.400.299,00 zł netto - termin wykonania umowy ustala się na 37 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. zostaje wydłużony
o 1,5 miesiąca.Przedmiotem powyższej umowy są roboty przygotowawcze w szybach I i II oraz drążenia przekopu do czyszczenia rząpia związane z budową górniczego wyciągu szybowego w szybie I , przedział południowy dla JSW SA KWK "Budryk". Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oa5st

| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2013-01-28 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oa5st

Podziel się opinią

Share
d1oa5st
d1oa5st