Trwa ładowanie...
d428tjz

KPP o rządowym planie na rzecz zatrudnienia na 2007 r.

Konfederacja Pracodawców Polskich (KPP)
ocenia, że przedstawiony na posiedzeniu rządu Krajowy
plan działań na rzecz zatrudnienia na 2007 r. stanowi kontynuację
działań na rok poprzedni i "nie ma, niestety, cech +nowego
otwarcia+".

Share
d428tjz

Jak podało we wtorek centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów dąży do spadku stopy bezrobocia do 13 proc. w końcu 2007 roku. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lat powinien wynieść w tym czasie 56 proc.

Plan postuluje m.in. rozwijanie przedsiębiorczości, poprawę funkcjonowania urzędów pracy, lepsze informowanie o rynku pracy oraz aktywizację bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem, a także niepełnosprawnych.

Zaplanowano szkolenia dla bezrobotnych i rozwijanie poradnictwa zawodowego, w tym "zwiększenie oddziaływania" mobilnych centrów informacji zawodowej i młodzieżowych centrów kariery. Plan zakłada także m.in. rozwój spółdzielni socjalnych i działania aktywizujące Ochotniczych Hufców Pracy. Przewidywane jest także promowanie elastycznych form zatrudnienia.

d428tjz

Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 15 757 313 tys. zł, z czego środki krajowe stanowić będą 55,8 proc. Reszta to środki unijne.

Według KPP, plan stanowi kontynuację planu działań na rok poprzedni "zarówno pod względem formy, rodzaju ujętych problemów, jak i narzędzi, którymi pragnie je rozwiązywać. Po raz kolejny zawiera zadania, z poprzednich edycji, co sugeruje brak możliwości, warunków lub umiejętności ich realizacji - podważając wiarygodność prezentowanego planu".

KPP w oświadczeniu przesłanym PAP podkreśliła, że zawarte w planie działania dotyczą jedynie zarządzania bezrobociem, a nie działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia.

Konfederacja oceniła, że w planie nie ma propozycji rozwiązań problemu braku mobilności pracowników, pozwalających na przepływ bezrobotnych z rejonów o bardzo wysokim wskaźniku do rejonów, gdzie już dziś zaczyna brakować rąk do pracy.

d428tjz

Inne z zarzutów KPP wobec planu to brak jasnego podejścia do zjawisk migracyjnych, zbyt słabo "zaznaczona polityka stworzenia warunków do utrzymywania w zatrudnieniu osób powyżej 50 roku życia", niewystarczające propozycje aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Ponadto Konfederacja obawia się, czy resort pracy i polityki społecznej uzyska należyte wsparcie w realizacji tego planu ze strony innych resortów, m.in. gospodarki i finansów. KPP proponuje więc rozważenie zmiany przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tak, aby dokładnie określić zakres współpracy pomiędzy resortami.

d428tjz

Podziel się opinią

Share
d428tjz
d428tjz