Trwa ładowanie...
d2y8xll

LPP rekomenduje wypłatę 33 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 r.

Warszawa, 22.04.2016 (ISBnews) - Zarząd LPP rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 59,94 mln zł z zysku za 2015 r., co dałoby wypłatę w wysokości 33 zł na akcję. Jeśli jednak akcjonariusze zrealizują swoje uprawnienia wynikające z posiadania pozostałych 17 216 warrantów subskrypcyjnych przed dniem dywidendy, wówczas wartość dywidendy na jedną akcję wyniosłaby 32,69 zł na jedną akcję, podało LPP.

Share
d2y8xll

"Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 22 kwietnia 2016 roku postanowił przedłożyć radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wniosek w sprawie podziału zysku netto spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku, w którym rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 59 935 557, 00 zł, tj. 33,00 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Zarząd LPP SA wskazuje jednocześnie, iż spółka w oparciu o uchwały nr 21 i 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 27 czerwca 2011 roku wyemitowała 21 300 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji w kapitale zakładowym spółki, z czego do realizacji pozostało 17 216 warrantów. W przypadku realizacji tych uprawnień przed dniem dywidendy wartość dywidendy na jedną akcję wynosiłaby 32,69 zł, podano także.

Proponowany dzień dywidendy to 5 września, a dzień wypłaty 21 września 2016 r.

d2y8xll

LPP odnotowało 351,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 479,55 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 344,35 mln zł wobec 283,9 mln zł zysku rok wcześniej.

LPP zarządza 6 markami modowymi - Reserved, Cropp, House, Mohito, SiNSAY i Tallinder. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)

d2y8xll

Podziel się opinią

Share
d2y8xll
d2y8xll