Trwa ładowanie...
d3lqeid
d3lqeid

LPP rekomenduje wypłatę 33 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 r.

Warszawa, 22.04.2016 (ISBnews) - Zarząd LPP rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 59,94 mln zł z zysku za 2015 r., co dałoby wypłatę w wysokości 33 zł na akcję. Jeśli jednak akcjonariusze zrealizują swoje uprawnienia wynikające z posiadania pozostałych 17 216 warrantów subskrypcyjnych przed dniem dywidendy, wówczas wartość dywidendy na jedną akcję wyniosłaby 32,69 zł na jedną akcję, podało LPP.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3lqeid

"Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 22 kwietnia 2016 roku postanowił przedłożyć radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wniosek w sprawie podziału zysku netto spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku, w którym rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 59 935 557, 00 zł, tj. 33,00 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Zarząd LPP SA wskazuje jednocześnie, iż spółka w oparciu o uchwały nr 21 i 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 27 czerwca 2011 roku wyemitowała 21 300 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji w kapitale zakładowym spółki, z czego do realizacji pozostało 17 216 warrantów. W przypadku realizacji tych uprawnień przed dniem dywidendy wartość dywidendy na jedną akcję wynosiłaby 32,69 zł, podano także.

Proponowany dzień dywidendy to 5 września, a dzień wypłaty 21 września 2016 r.

d3lqeid

LPP odnotowało 351,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 479,55 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 344,35 mln zł wobec 283,9 mln zł zysku rok wcześniej.

LPP zarządza 6 markami modowymi - Reserved, Cropp, House, Mohito, SiNSAY i Tallinder. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)

d3lqeid

Podziel się opinią

Share
d3lqeid
d3lqeid