Trwa ładowanie...
d4l976x
d4l976x

Lublin/ 370 mln na inwestycje w projekcie budżetu miasta na 2015 r.

370 mln zł na inwestycje, głównie budowę dróg, 10 mln zł na budżet obywatelski - to niektóre z założeń projektu budżetu miasta Lublin na 2015 r. Planowane dochody to ponad 1,67 mld zł, a wydatki - ponad 1,77 mld zł; deficyt sięgnie prawie 98 mln zł.
Share
d4l976x

Ostateczny kształt budżetu zostanie przyjęty przez nowo wybraną radę miasta. "Budżet prawdopodobnie będzie uchwalony w styczniu, chyba że nowa rada przyspieszy te prace" - powiedział prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Żuk zapowiada, że kwota wydatków inwestycyjnych będzie w trakcie roku zwiększana. Projekt budżetu nie uwzględnia bowiem zadań zgłoszonych do realizacji z unijnej perspektywy 2014-2020, które będą wprowadzane do budżetu miasta sukcesywnie po podpisaniu umów na dofinansowanie. "Od razu zapowiem częste nowelizowanie budżetu, będziemy tych umów w trakcie przyszłego roku podpisywać zapewne wiele" - zaznaczył prezydent.

Planowane wydatki ogółem stanowią ponad 1 mld 770 mln zł. Największe kwoty wydatków dotyczą: oświaty - blisko 592 mln; transportu i łączności - ponad 417 mln zł oraz pomocy społecznej - ponad 230 mln zł.

d4l976x

Na inwestycje w budżecie miasta ma być wydane w 2015 r. blisko 370 mln zł, co stanowi ponad 20 proc. wydatków ogółem.

W wydatkach na inwestycje blisko 42 proc. - prawie 154 mln zł - przeznaczone będzie na zadania związane z budową i modernizacją dróg, co ma usprawnić układ komunikacyjny miasta. Budowane będą m.in. drogi umożliwiające dojazd do obwodnicy miasta, przebudowywana skrzyżowanie na granicy miasta w Konopnicy (zadanie realizowane wspólnie z gminą Konopnica i samorządem województwa lubelskiego).

Blisko 66 mln zł w 2015 r. ma być przeznaczone na realizację prowadzonego w Lublinie projektu kompleksowej modernizacji transportu publicznego, obejmującego m.in. zakup nowych autobusów i trolejbusów, budowę nowych trakcji trolejbusowych.

W projekcie budżetu nie ujęto inwestycji, które miasto zamierza realizować w oparciu o dofinansowanie z funduszy unijnych. Chodzi m.in. o rewitalizację Placu Litewskiego w centrum miasta, projekt rewitalizacji doliny Bystrzycy, budowę systemu dróg wraz z mostem na Bystrzycy zapewniającego dojazd do nowo powstałego stadionu i intermodalnego dworca, przebudowę zatłoczonego obecnie skrzyżowania ulic Ducha, Solidarności i Sikorskiego.

d4l976x

Na inwestycje te miasto ma uzyskać dofinansowanie m.in. z regionalnego Programu Operacyjnego, który - jak powiedział Żuk - jest w trakcie zatwierdzania i powinien być znany do końca roku, najpóźniej w styczniu. Natomiast programy Polska Wschodnia oraz Infrastruktura i Środowisko - w ocenie Żuka- najwcześniej mogą się rozpocząć pod koniec 2015 r. W przyszłym roku jego zdaniem może też ruszyć program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Żuk zaznaczył, że na część zadań miasto ma już przygotowaną dokumentację i niezbędne pozwolenia. "Nie chcemy ich rozpoczynać z kredytu. Czekamy na otwarcie środków europejskich, co w przyszłym roku powinno mieć miejsce" - podkreślił Żuk.

Prezydent dodał, że prowadzone są też negocjacje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczące finansowania projektu zagospodarowania odpadów i produkcji z nich ciepła oraz budowy mieszkań komunalnych. Zadania te miałby być realizowane przez powołane do nich spółki celowe. "Byłyby to zdania wieloletnie" - zaznaczył Żuk.

Ponadto miasto planuje w 2015 r. przeznaczyć 12 mln zł na podwyższenie kapitału w Porcie Lotniczym Lublin, a ok. 15 mln zł - w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji.

d4l976x

Po raz pierwszy w budżecie miasta Lublin pojawiły się wydatki w ramach budżetu obywatelskiego. Zarezerwowana na niego kwota 10 mln zł przeznaczona będzie na realizację 30 różnych projektów wybranych przez lublinian w głosowaniu. Najwięcej - ponad 6,7 tys. - głosów uzyskał projekt dotyczący wyremontowania schroniska dla zwierząt. Koszt prac oszacowano na 1,5 mln zł.

Dług Lublina w 2015 r. ma sięgnąć 1 mld 258 mln zł. Na obsługę zadłużenia w budżecie miasta na 2015 r. zaplanowano prawie 32,5 mln zł.

Dochody miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca Lublina mają sięgnąć 4870 zł, a wydatki - 5154 zł.

d4l976x

Podziel się opinią

Share
d4l976x
d4l976x