Trwa ładowanie...
dyjfi2v

MACROLOGIC - Propozycja kwoty dywidendy; wybór osób zarządzających; wybór biegłego rewidenta (3/2 ...

MACROLOGIC - Propozycja kwoty dywidendy; wybór osób zarządzających; wybór biegłego rewidenta (3/2015)

Share
dyjfi2v

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MACROLOGIC | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Propozycja kwoty dywidendy; wybór osób zarządzających; wybór biegłego rewidenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje o otrzymaniu protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 4 lutego 2015 r., podczas którego podjęto m.in. natępujące uchwały: 1. na podstawie §20.5 Statutu o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdań za rok 2015. Przegląd sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych za pierwsze półrocze 2015 oraz badanie rocznych sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych za rok 2015 przeprowadzi BDO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12. BDO sp. z o.o. jest wpisana na ogłoszoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 3355. Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie zgodnym z wyżej wymienionym przy badaniu sprawozdań za lata od 2011 do 2014 włącznie. 2. na podstawie §20.3 Statutu o pozytywnym zaopiniowaniu propozycji Zarządu wypłaty dywidendy z zysku roku 2014 w wysokości 3 zł za akcję. 3. na podstawie §12.2. Statutu o ustaleniu liczby członków Zarządu Emitenta na trzy osoby, a
długości kadencji Zarządu na dwa lata, przy czym uchwała ustalająca wchodzi w życie z datą zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic SA. 4. na podstawie §12.2. Statutu o powołaniu członków Zarządu Emitenta jak następuje: Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz ? Prezes Zarządu, Renata Łukasik ? Członek Zarządu, Jarosław Witwicki ? Członek Zarządu, przy czym uchwała powołująca wchodzi w życie z datą zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic SA. Sylwetki Członków Zarządu poniżej. Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz, lat 42 ukończyła wydział matematyki na Uniwersytecie Warszawskimi oraz MBA dla finansistów na Akademii L. Koźmińskiego. Z Macrologic jest związana od 18 lat. Zarządza zespołem Usług stanowiącym połowę przychodów i pracowników Spółki. Nadzoruje działalność finansową. Członek Zarządu Emitenta od 2009. Renata Łukasik, lat 43, jest absolwentką Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyki, od 20 lat związana z Macrologic, od 14 lat kieruje rozwojem głównego
produktu Spółki, pakietu Xpertis, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Finanse. Członek Zarządu Emitenta od 2012. Jarosław Witwicki, lat 47, jest absolwentem Politechniki Gliwickiej. Z Macrologic związany od 23 lat. Przeszedł przez wszystkie szczeble w ścieżce kariery handlowej: od sprzedawcy, konsultanta po Dyrektora Sprzedaży. Członek Zarządu Emitenta od 2009. Każdy członek Zarządu złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej poza przedsiębiorstwem Emitenta. Żaden członek Zarządu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyjfi2v

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MACROLOGIC SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MACROLOGIC | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-717 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kłopotowskiego | | 22 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 222566222 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@macrologic.pl | | www.macrologic.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5220002825 | | 012205939 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-08 Janusz Kurowski Dyrektor do spraw Prawno-Korporacyjnych Janusz Kurowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyjfi2v

Podziel się opinią

Share
dyjfi2v
dyjfi2v