Trwa ładowanie...
d2mp92i
d2mp92i
espi

MAGELLAN S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej (3/2013)

MAGELLAN S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej (3/2013)
Share
d2mp92i
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-04
Skrócona nazwa emitenta
MAGELLAN S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Magellan S.A. informuje, że w dniu 4 stycznia 2013 roku Spółka podpisała z Bankiem Pocztowym S.A. z siedzibą w Bydgoszczy aneks do umowy kredytowej z dnia 05.01.2012 roku (raport bieżący nr 6/2012). Przedmiotowy aneks wydłuża okres dostępności przyznanego limitu kredytowego do dnia 3 stycznia 2014 roku. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAGELLAN S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-330 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piłsudskiego 76
(ulica) (numer)
42 272 31 00 42 272 31 01
(telefon) (fax)
zofia.jaruga@magellan.pl www.magellan.pl
(e-mail) (www)
947 18 00 271 471987671
(NIP) (REGON)
d2mp92i

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Krzysztof Kawalec Prezes Zarządu
2013-01-04 Urban Kielichowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2mp92i

Podziel się opinią

Share
d2mp92i
d2mp92i