Trwa ładowanie...
d2u39gi
d2u39gi
espi

MAKARONY POLSKIE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Agencją Rynku Rolnego (7/2011)

MAKARONY POLSKIE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Agencją Rynku Rolnego (7/2011)
Share
d2u39gi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAKARONY POLSKIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z Agencją Rynku Rolnego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Makarony Polskie S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku, informuje że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła podpisana w trybie korespondencyjnym umowa z Agencją Rynku Rolnego na dostarczenie artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych, w ramach programu "Dostarczanie żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej 2011".Przedmiotem umowy jest dostawa makaronu do wskazanych przez Agencję Rynku Rolnego magazynów Federacji Polskich Banków Żywności oraz Caritas Polska.Kontrakt realizowany będzie w terminie do 31 grudnia 2011 roku.Wartość netto umowy wynosi 10.747 tys. zł.Zapłatę za dostawy artykułów spożywczych w ramach kontraktu stanowi ziarno jęczmienia zlokalizowane w magazynach interwencyjnych.Warunki na jakich została zawarta umowa nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.Zabezpieczenie umowy stanowi gwarancja należytego wykonania kontraktu w wysokości około 150% wartości kontraktu, obowiązująca w okresie do 30 kwietnia 2012 roku,
udzielona Spółce przez STU ErgoHestia S.A. na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych.Kryterium uznania w/w kontraktu za umowę znaczącą jest fakt, że łączna wartość świadczeń w ramach kontraktu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Makarony Polskie S.A.Kontrakt z Agencją Rynku Rolnego zawarła również spółka z Grupy Kapitałowej - Stoczek Sp. z o.o. (Makarony Polskie S.A. posiada 100% udziałów w tej spółce). O zawarciu tego kontraktu Spółka informowała raportem bieżącym nr 4/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku.Łączna szacunkowa wartość wszystkich umów obowiązujących obecnie pomiędzy Grupą Makarony Polskie i Agencją Rynku Rolnego wynosi 26.722 tys. zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu
2011-02-15 Krzysztof Rubak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u39gi

Podziel się opinią

Share
d2u39gi
d2u39gi