Trwa ładowanie...
d1p61hc

MARVIPOL S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym W...

MARVIPOL S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 4 stycznia 2013 r. (6/2013)

Share
d1p61hc
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-04
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 4 stycznia 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), Marvipol S.A. [Emitent] przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A., które odbyło się w dniu 4 stycznia 2013 r.: Akcjonariusz: Mariusz Wojciech Książek Liczba akcji: 29.625.000 Liczba głosów z akcji: 29.625.000 Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 90,88% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 80,23% Akcjonariusz: Cosinda Holdings Limited Liczba akcji: 2.973.891 Liczba głosów z akcji: 2.973.891 Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 9,12% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 8,05%

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p61hc

| | | MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MARVIPOL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-838 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Prosta | | 32 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 536 50 00 | | +48 22 536 50 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gpw@marvipol.pl | | www.marvipol.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-12-11-046 | | 011927062 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Sławomir Horbaczewski Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p61hc

Podziel się opinią

Share
d1p61hc
d1p61hc