Trwa ładowanie...
d3gx79b
espi

MAXIMUS - Zbycie akcji MAXIMUS S.A. przez osobę zarządzającą (6/2014)

MAXIMUS - Zbycie akcji MAXIMUS S.A. przez osobę zarządzającą (6/2014)
Share
d3gx79b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAXIMUS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie akcji MAXIMUS S.A. przez osobę zarządzającą | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MAXIMUS S.A., informuje, iż w dniu 12 marca 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi od osoby zobowiązanej do przekazywania zawiadomień na podstawie powyższego artykułu tj. od pana Grzegorza Lorek, Prezesa Zarządu Maximus S.A. , iż w wyniku transakcji sprzedaży: - w dniu 3.03.2014 roku na sesji zwykłej na rynku NewConnect 63.930 sztuk akcji (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści) sztuk akcji MAXIMUS S.A. - w tym po cenie 0,20gr , udział ogólnej liczby głosów zmniejszył się o 0,34%. - w dniu 11.03.2014 roku na sesji zwykłej na rynku NewConnect 180.050 sztuk akcji (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) sztuk akcji MAXIMUS S.A. - w tym po cenie 0,20gr , udział ogólnej liczby głosów zmniejszył się o 0,96%. Przed wyżej wymienionymi transakcjami posiadałem 15.152.824 (słownie: piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery) sztuk akcji, stanowiących 80,82% kapitału zakładowego
Spółki, co stanowiło 80,82% ogólnej liczby głosów. W wyniku zawarcia transakcji sprzedaży w dniu 3.03.2014, 11.03.2014 roku Pan Grzegorz Lorek posiada 14.908.844 (słownie: czternaście milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści cztery) sztuk akcji Maximus S.A. Stanowiących 79,52% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 14.908.844 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 79,52% ogólnej liczby głosów. Aktualnie Pan Grzegorz Lorek posiada 14.908.844 (słownie: czternaście milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści cztery) sztuk akcji Emitenta, co stanowi 79,52% kapitału zakładowego. Posiadane akcje dają 14.908.844 głosów na WZA, co stanowi 79,52% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Grzegorz Lorek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gx79b

Podziel się opinią

Share
d3gx79b
d3gx79b