Trwa ładowanie...
d2hmdtr
03-03-2017 09:33

mBank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wart. 1,59 mld zł w ub. r.

Warszawa, 03.03.2017 (ISBnews) - mBank Hipoteczny uplasował na rynku 8 emisji hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej ok. 1,59 mld zł w 2016 roku, w tym dwie emisje w ofercie prywatnej o wartości ok. 710 mln zł, podał bank. Celem strategicznym do 2019 roku pozostaje budowa jak największego portfela aktywów nieruchomościowych, spełniających kryteria zabezpieczenia listów zastawnych oraz maksymalne wykorzystanie listów zastawnych do refinansowania portfela długoterminowych kredytów hipotecznych. 

d2hmdtr
d2hmdtr

Wartość czterech emisji w walucie krajowej wyniosła 850 mln zł, zaś wartość czterech emisji denominowanych w euro wyniosła 168 mln euro.

"Należy podkreślić, że dwie spośród przedmiotowych emisji w złotych były pierwszymi transakcjami o stałym oprocentowaniu w historii współczesnej polskiej bankowości hipotecznej" - podał bank w raporcie rocznym.

Wartość wszystkich hipotecznych listów zastawnych banku znajdujących się w publicznym obrocie wyniosła na koniec 2016 roku ok. 4,6 mld zł, co stanowi wg szacunków banku ok. 50,2% rynku tych papierów w Polsce.

Na zabezpieczenie emisji hipotecznych listów zastawnych składały się wierzytelności o wartości 7 297,1 mln zł łącznie z 13 261 kredytów, co jest wartością rekordową w historii banku. Kredyty dla klientów komercyjnych stanowiły 56%, a dla detalicznych 44% łącznej kwoty wierzytelności wpisanych do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych. Poza wierzytelnościami kredytowymi do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych wpisane były środki dodatkowe w postaci obligacji skarbowych o wartości nominalnej 90 mln zł.

d2hmdtr

"Zwiększając w najbliższych latach sumę bilansową, mBank Hipoteczny będzie dążył do budowania takiej struktury aktywów, która w ramach obowiązujących regulacji prawnych pozwoli na wyemitowanie możliwie największego wolumenu listów zastawnych. Planowane są emisje zarówno w złotym jak i denominowane w euro. Zgodnie z obecną praktyką terminy zapadalności poszczególnych transz będą mieściły się w szczególności w przedziale 5-10 lat. Emisje będą oferowane w trybie publicznym lub prywatnym, na rynek krajowy oraz do inwestorów zagranicznych" - czytamy w raporcie.

Bank podał, że główne kierunki rozwoju oraz cele strategiczne na lata 2016-2019, przyjęte w czerwcu ub. roku pozostają aktualne. Należą do nich budowanie jak największego portfela aktywów nieruchomościowych w ramach obowiązującej strategii zarządzania ryzykiem, spełniających kryteria zabezpieczenia listów zastawnych oraz maksymalne wykorzystanie listów zastawnych, jako narzędzia refinansowania portfela długoterminowych kredytów hipotecznych.

Strategia sprzedaży kredytów na nieruchomości komercyjne zakłada, że bank będzie stopniowo ograniczał finansowanie projektów poniżej 10 mln zł i będzie koncentrował swoją uwagę na finansowaniu przedsięwzięć o wartości przekraczającej 10 mln zł (wraz z limitem na transakcje pochodne) i mieszczących się poniżej limitu koncentracji kredytowej (obecnie 40 mln euro).

"Priorytetem banku będzie finansowanie nieruchomości komercyjnych o niskim ryzyku inwestycyjnym, charakteryzujących się wysokim standardem, zlokalizowanych w dużych i średnich ośrodkach miejskich, natomiast w mniejszych jedynie w przypadku pierwszorzędnych lokalizacji. Bank będzie finansował w szczególności nieruchomości z następujących segmentów: biurowce, magazyny, powierzchnie handlowe i usługowe. Głównym celem sprzedażowym będzie refinansowanie lub finansowanie transakcji zakupu gotowych, skomercjalizowanych obiektów" - czytamy dalej.

d2hmdtr

mBank Hipoteczny będzie także rozwijał działalność w obszarze detalicznym w zakresie budowy portfela kredytów hipotecznych dla osób fizycznych, zarówno poprzez sprzedaż nowych kredytów jak i transfer istniejącego portfela kredytów z mBanku i jego refinansowanie.

"Aspiracją Grupy mBanku będzie zwiększenie udziału w finansowaniu rynku kredytów hipotecznych dla osób fizycznych do około 10% w perspektywie 2019 roku" - czytamy także.

W drugiej połowie ub. roku z oferty mBanku S.A. zostały wycofane produkty kredytowe zabezpieczone hipotecznie, co oznacza, że obecnie wszystkie kredyty hipoteczne dla osób fizycznych (z wyłączeniem obszaru private banking) udzielane w ramach grupy mBanku procesowane są przez mBank Hipoteczny.

d2hmdtr

W związku z planowaną ustawą o kredycie hipotecznym, bank będzie rozważał zmiany w strategii sprzedaży kredytów detalicznych w zależności od jej ostatecznego kształtu, podano także.

Działalność mBanku Hipotecznego w latach 2016-2019 będzie finansowana z pięciu głównych źródeł: listów zastawnych, w tym: zabezpieczonych detalicznymi kredytami hipotecznymi (w złotym), zabezpieczonych komercyjnymi kredytami hipotecznymi (w złotym, euro), obligacji własnych, długoterminowych linii kredytowych (w złotym, euro), pożyczki podporządkowanej uzyskanej od mBanku S.A. oraz z kapitałów własnych.

mBank Hipoteczny należy w 100% do mBanku, kontrolowanego przez Commerzbank. To największy w Polsce specjalistyczny bank hipoteczny - obecny na rynku od 1999 roku oraz największy emitent listów zastawnych.

(ISBnews)

d2hmdtr
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2hmdtr