Trwa ładowanie...
d166jzw
d166jzw
espi

mBank - Zgoda Prezesa UOKiK na przejęcie przez Avanssur société anonyme spółki BRE Ubezpieczenia ...

mBank - Zgoda Prezesa UOKiK na przejęcie przez Avanssur société anonyme spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (104/2014)
Share
d166jzw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 104 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-13
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Zgoda Prezesa UOKiK na przejęcie przez Avanssur société anonyme spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 84/2014 z 12 września 2014 roku dotyczącego umowy sprzedaży akcji spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Avanssur société anonyme z siedzibą w Suresnes, Francja, Zarząd mBanku S.A. zgodnie z informacją powziętą w dniu 13 listopada 2014 roku podaje do wiadomości, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek spółki Avanssur wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Avanssur société anonyme kontroli nad BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Tym samym spełniony został jeden z dwóch warunków zawieszających transakcję wymienionych w raporcie bieżącym nr 84/2014.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

mBank SA
(pełna nazwa emitenta)
mBank Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SENATORSKA 18
(ulica) (numer)
829-00-00 829-00-33
(telefon) (fax)
www.mbank.pl
(e-mail) (www)
526-021-50-88 001254524
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d166jzw

Podziel się opinią

Share
d166jzw
d166jzw