Trwa ładowanie...
d1y1yes
d1y1yes
espi

MEGARON S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Megaron...

MEGARON S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Megaron S.A. w dniu 15 lutego 2012 r. (9/2012)
Share
d1y1yes
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-16
Skrócona nazwa emitenta
MEGARON S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Megaron S.A. w dniu 15 lutego 2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Megaron S.A. z siedzibą w Szczecinie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Megaron S.A. w dniu 15 lutego 2012 r. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Uchwały NWZA Megaron S.A. z dnia 15.02.2012.pdf Uchwały NWZA z dnia 15 lutego 2012 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEGARON S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
70-892 Szczecin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pyrzycka 3 e, f
(ulica) (numer)
91 46 64 562 91 46 64 541
(telefon) (fax)
kontakt@megaron.com.pl www.megaron.com.pl
(e-mail) (www)
852-05-08-938 810403202
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-16 Piotr Sikora Prezes Zarządu Piotr Sikora

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y1yes

Podziel się opinią

Share
d1y1yes
d1y1yes