Trwa ładowanie...
d3ng84w
d3ng84w
espi

MFO S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2014 (17/2...

MFO S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2014 (17/2014)
Share
d3ng84w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-03
Skrócona nazwa emitenta
MFO S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki MFO S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości, iż w dniu 02.04.2014r. Rada Nadzorcza MFO S.A. działając na podstawie § 28 ust. 2 pkt 6) statutu Spółki, Rada Nadzorcza, dokonała wyboru firmy Roedl Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, jako podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2014. Firma Roedl Audit Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 2623. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MFO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MFO S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-500 Sochaczew
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kożuszki Parcel 70A
(ulica) (numer)
+48 46 864 09 80 +48 46 864 09 89
(telefon) (fax)
mfo@mfo.pl www.mfo.pl
(e-mail) (www)
837-16-05-871 017195803
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 Jakub Czerwiński członek zarządu
2014-04-03 Renata Zdzieszyńska prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ng84w

Podziel się opinią

Share
d3ng84w
d3ng84w