Trwa ładowanie...
d2cpya8
finanse

MG rekomenduje nowe działania w walce z kryzysem

10.7.Warszawa (PAP) - Ministerstwo Gospodarki, na podstawie działań antykryzysowych innych krajów, wskazuje nowe działania w walce z kryzysem gospodarczym m.in. zmniejszenie...
Share
d2cpya8

10.7.Warszawa (PAP) - Ministerstwo Gospodarki, na podstawie działań antykryzysowych innych krajów, wskazuje nowe działania w walce z kryzysem gospodarczym m.in. zmniejszenie obciążeń fiskalnych dla MŚP czy stworzenie skorelowanego planu inwestycji rządowych i samorządowych.

"Na tle innych państw Polska jest krajem dotychczas stosunkowo słabo dotkniętym przejawami kryzysu, jego źródła mają bowiem charakter zewnętrzny, a jego skutki nie są odczuwane tak silnie, jak w przypadku państw, których gospodarki są ściślej powiązane z gospodarką amerykańską i jej sektorem bankowo-finansowym" - napisali w raporcie radcy ministra gospodarki Krzysztof Maryl i Krzysztof Partyka.

"W działaniach antykryzysowych rządu RP należy łączyć cele krótkookresowe, nakierowane na pobudzenie koniunktury gospodarczej z celami strategicznymi, pozwalającymi zmieniać strukturę gospodarki i przez to poprawić konkurencyjność Polski w długim okresie" - dodają.

d2cpya8

Ich zdaniem, uwzględniając doświadczenia, wynikające z analizy działań podejmowanych w innych państwach, warto rozważyć wdrożenie następujących rozwiązań: zabezpieczenie gospodarki przed nadmiernym odpływem kapitału, w tym wprowadzenie zachęt do reinwestowania zysków w Polsce (np. abolicja podatkowa) oraz stworzenie prorozwojowego planu inwestycji rządowych (skorelowanego z planami inwestycyjnymi samorządów) w obszarze infrastruktury i transportu.

Autorzy raportu wskazują także, że ważne jest wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

"W szczególności poprzez: zmniejszenie ich obciążenia fiskalnego (np. zniesienie opodatkowania nowych inwestycji do określonej kwoty), o pobudzenie akcji kredytowej dla MŚP rozpoczynających działalność gospodarczą oraz podejmujących nowe inwestycje" - oceniają.

W przekonaniu ekspertów resortu gospodarki konieczne jest też dokonanie przeglądu wydatkowania środków unijnych pod kątem zmienionej w wyniku kryzysu gospodarczego sytuacji gospodarczej.

"Przegląd procedur i kryteriów oraz identyfikacja barier w wykorzystaniu funduszy" - wynika z raportu.

Istotne jest także, jak wskazują autorzy analiz, określenie polityki rządu wobec państwowych funduszy majątkowych oraz ustanowienie krajowego państwowego funduszu majątkowego w celu stabilizacji budżetu. (PAP)

bg/ gor/

d2cpya8

Podziel się opinią

Share
d2cpya8
d2cpya8