Trwa ładowanie...
d3z4ic7
d3z4ic7
espi

MONTU HOLDING S.A. - Odstąpienie od publikacji prognoz wyników finansowych na rok 2013 (4/2013)

MONTU HOLDING S.A. - Odstąpienie od publikacji prognoz wyników finansowych na rok 2013 (4/2013)
Share
d3z4ic7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-04
Skrócona nazwa emitenta
MONTU HOLDING S.A.
Temat
Odstąpienie od publikacji prognoz wyników finansowych na rok 2013
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Montu Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż podjął decyzję o niepublikowaniu prognoz wyników finansowych Spółki na cały rok 2013 ani żaden z jego okresów. Podstawą niniejszej decyzji jest planowane rozszerzenie obszaru działalności Emitenta oraz idące za tym duże ryzyko nieprecyzyjnego określenia prognozowanego wyniku finansowego. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MONTU HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MONTU HOLDING S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-203 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bonifraterska 17
(ulica) (numer)
+22 614-59-65 +22 614-26-22
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
525-245-37-55
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z4ic7

Podziel się opinią

Share
d3z4ic7
d3z4ic7