Trwa ładowanie...
d22u9lk

MONTU HOLDING S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (3/2013)

MONTU HOLDING S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (3/2013)

Share
d22u9lk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-04
Skrócona nazwa emitenta
MONTU HOLDING S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Montu Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, (?Emitent", ?Spółka") niniejszym podaje do wiadomości harmonogram prezentacji raportów okresowych, które publikowane będą w 2013 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach. Raport za IV kwartał 2012 roku: 15.02.2013r. Raport roczny za rok 2012: 28.06.2013r. (z zastrzeżeniem § 6 punkt 11 Załącznika nr 3) Raport za I kwartał 2013 roku: 15.05.2013r. Raport za II kwartał 2013 roku: 14.08.2013r. Raport za III kwartał 2013 roku: 15.11.2013r. Zmiana powyższych dat będzie przekazywana w formie oddzielnego raportu bieżącego nie później niż 2 dni przed publikacją raportu okresowego. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznik nr 1 do uchwały nr 733/2009 Zarządu GPW z 18 grudnia 2009 roku. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22u9lk

| | | MONTU HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MONTU HOLDING S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-203 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bonifraterska | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +22 614-59-65 | | +22 614-26-22 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-245-37-55 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22u9lk

Podziel się opinią

Share
d22u9lk
d22u9lk