Trwa ładowanie...
dpg1tr4
dpg1tr4
espi

MORIZON S.A. - Zawiadomienie o trasakcjach osoby zobowiązanej - korekta (5/2013)

MORIZON S.A. - Zawiadomienie o trasakcjach osoby zobowiązanej - korekta (5/2013)
Share
dpg1tr4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MORIZON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o trasakcjach osoby zobowiązanej - korekta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Przyczyna korekty - raport został wysłany w dniu 07.06.2013 roku na nieprawidłową kancelarię KNF. Zarząd MORIZON S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 06.06.2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Prezesa Zarządu Emitenta o nastepującej treści: "Niniejszym zawiadamiam o objęciu 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w kapitale zakładowym Morizon S.A., o wartości nominalnej 0,10 złotych każda w podwyższonym kapitale zakładowym w granicach kapitału docelowego Spółki Morizon S.A. Akcje zostały objęte na podstawie uchwały Zarządu z dnia 15.03.2013 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz umowy objęcia akcji z dnia 20.03.2013r. Wpisem z dnia 27.05.2013r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Morizon S.A. o kwotę 155.000 złotych, przez emisję 1.400.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych każda
akcja oraz 150.000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja. W związku z rejestracją podwyższenia objąłem 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 15.000 złotych. " | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MORIZON S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-300 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sportowa 8
(ulica) (numer)
058 350 90 97
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9570986959 220543196
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Bolesław Drapella Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpg1tr4

Podziel się opinią

Share
dpg1tr4
dpg1tr4