Trwa ładowanie...
d2nee10

MOSTALEXP - Korekta raportu (11/2014)

MOSTALEXP - Korekta raportu (11/2014)

Share
d2nee10
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-04
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALEXP
Temat
Korekta raportu
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Spółka "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") poniżej podaje informacje uzupełniające do raportu bieżącego nr 11/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku: 1) Strony umowy: Mostostal Export S.A. oraz TARANTOGA CAPITAL S.A. z siedzibą w Luksemburgu, 2) nabyte obligacje: 342.633 obligacje o wartości nominalnej 100,00 PLN każda, wyemitowane przez TARANTOGA CAPITAL S.A. z siedzibą w Luksemburgu, 3) droga wyjścia z inwestycji: obligacje zostaną utrzymane do terminu wykupu, lub w przypadku wcześniejszego zapotrzebowania na środki pieniężne w celu sfinansowania planowanych inwestycji, obligacje zostaną sprzedane podmiotom trzecim, 4) charakter powiązań o których mowa w § 7 pkt 3 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych - brak Podstawa prawna: § 6.2 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nee10

| | | MOSTOSTAL-EXPORT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALEXP | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-845 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łucka | | 2/4/6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 487 53 40 | | (22) 487 53 40 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mostostal-export.com.pl | | www.mostostal-export.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-39-61 | | 006473751 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Wielkosław Przemko Staniszewski Cżłonek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nee10

Podziel się opinią

Share
d2nee10
d2nee10