Trwa ładowanie...
d2bif8a
espi

MOSTALEXP - Korekta raportu (11/2014)

MOSTALEXP - Korekta raportu (11/2014)
Share
d2bif8a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-04
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALEXP
Temat
Korekta raportu
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Spółka "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") poniżej podaje informacje uzupełniające do raportu bieżącego nr 11/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku: 1) Strony umowy: Mostostal Export S.A. oraz TARANTOGA CAPITAL S.A. z siedzibą w Luksemburgu, 2) nabyte obligacje: 342.633 obligacje o wartości nominalnej 100,00 PLN każda, wyemitowane przez TARANTOGA CAPITAL S.A. z siedzibą w Luksemburgu, 3) droga wyjścia z inwestycji: obligacje zostaną utrzymane do terminu wykupu, lub w przypadku wcześniejszego zapotrzebowania na środki pieniężne w celu sfinansowania planowanych inwestycji, obligacje zostaną sprzedane podmiotom trzecim, 4) charakter powiązań o których mowa w § 7 pkt 3 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych - brak Podstawa prawna: § 6.2 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL-EXPORT SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALEXP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-845 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łucka 2/4/6
(ulica) (numer)
(22) 487 53 40 (22) 487 53 40
(telefon) (fax)
biuro@mostostal-export.com.pl www.mostostal-export.com.pl
(e-mail) (www)
526-020-39-61 006473751
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Wielkosław Przemko Staniszewski Cżłonek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bif8a

Podziel się opinią

Share
d2bif8a
d2bif8a