Trwa ładowanie...
d4c3zf0
d4c3zf0
espi

MOSTALEXP - Znaczne pakiety akcji ? obniżenie udziału poniżej progu 5% (19/2014)

MOSTALEXP - Znaczne pakiety akcji ? obniżenie udziału poniżej progu 5% (19/2014)
Share
d4c3zf0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALEXP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji ? obniżenie udziału poniżej progu 5% | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje, że w dniu 2 kwietnia 2014 roku otrzymała zawiadomienie od spółki UNITED S.A., iż w związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS rejestracji podwyższenia kapitału podstawowego Emitenta do kwoty 171.316.125,00 PLN, procentowy udział UNITED S.A. w kapitale podstawowym Spółki zmniejszył się z 5,11% do 4,11% a w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta zmniejszył się z 5,08% do 4,07% skutkując zejściem poniżej progu 5%. Przed rejestracją ww. podwyższenia kapitału zakładowego Akcjonariusz posiadał 14.000.000 akcji Emitenta, które stanowiły 5,11% kapitału zakładowego oraz uprawniały do 14.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które stanowiły 5,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Obecnie Akcjonariusz posiada 14.000.000 akcji Emitenta, które stanowią 4,11% kapitału zakładowego oraz uprawniają do 14.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które stanowią 4,07% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL-EXPORT SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALEXP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-845 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łucka 2/4/6
(ulica) (numer)
(22) 487 53 40 (22) 487 53 40
(telefon) (fax)
biuro@mostostal-export.com.pl www.mostostal-export.com.pl
(e-mail) (www)
526-020-39-61 006473751
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 Wielkosław Przemko Staniszewski Czonek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c3zf0

Podziel się opinią

Share
d4c3zf0
d4c3zf0