Trwa ładowanie...
d15ldww

Multimedia Polska idą dwutorowo: Będą dywidendy oraz 0,5 mld zł na akwizycje

Warszawa, 27.05.2014 (ISBnews) - Intencją Multimedia Polska jest zwołanie walnego zgromadzenia po przeprowadzeniu oferty publicznej, tak aby prawo do dywidendy przysługiwało...

Share
d15ldww

Warszawa, 27.05.2014 (ISBnews) - Intencją Multimedia Polska jest zwołanie walnego zgromadzenia po przeprowadzeniu oferty publicznej, tak aby prawo do dywidendy przysługiwało również nowym akcjonariuszom. Jednocześnie potencjał akwizycyjny spółki sięga 0,5 mld zł, poinformował agencję ISBnews prezes spółki Andrzej Rogowski.

"Po przeanalizowaniu strategicznych opcji dalszego rozwoju grupy, wspólnie z akcjonariuszami zdecydowaliśmy, że najkorzystniejszym wariantem rozwoju jest upublicznienie spółki i powrót na GPW. Decyzja ta będzie skutkować większą elastycznością struktury finansowania oraz w perspektywie średnioterminowej otwiera nowe możliwości pozyskiwania środków - oba te czynniki mogą mieć pozytywne przełożenie na działalność akwizycyjną" - powiedział Rogowski w rozmowie z ISBnews.

Dodał, że dobra sytuacja finansowa i znaczące wolne przepływy pieniężne pozwalają działać dwutorowo - wypłacać dywidendę, a jednocześnie kontynuować konsolidację rynku.

d15ldww

"Wypłata dywidendy nie ograniczy naszych możliwości dalszej konsolidacji rynku. Po zamknięciu oferty do spółki trafią m.in. środki z wykupu obligacji wyemitowanej przez jednego z dotychczasowych akcjonariuszy, Tri Media Holdings (150 mln zł plus odsetki). Uwzględniając środki własne i dostępne linie kredytowe, będziemy mieli ok. 500 mln zł, które możemy przeznaczyć na akwizycje" - wskazał prezes operatora.

W ubiegłym roku do akcjonariuszy trafił cały wypracowany w 2012 r. zysk netto, czyli 132,9 mln zł. W tym roku zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 70,7 mln zł, czyli 100% zysku netto grupy za 2013 r. Przy założeniu, że ZWZ uchwali wypłatę dywidendy w wysokości zaproponowanej przez zarząd, proponowana dywidenda na jedną akcję może wynieść ok. 0,77 zł, co w przypadku ustalenia ceny sprzedaży akcji oferowanych na poziomie ceny maksymalnej, wynoszącej 21 zł, dałoby stopę dywidendy w wysokości 3,7%.

"Naszą intencją jest zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia po przeprowadzeniu oferty publicznej, tak aby prawo do dywidendy przysługiwało również nowym akcjonariuszom, którzy kupią akcje w ofercie publicznej" - podkreślił Rogowski.

Multimedia Polska była notowana na GPW od 2006 r. do 2011 r., kiedy akcjonariusze większościowi postanowili wycofać akcje spółki z obrotu publicznego.

d15ldww

"Decyzja ta była spowodowana stosunkowo niską wyceną naszych akcji, co było z kolei efektem światowego kryzysu finansowo-gospodarczego. Po wycofaniu z GPW zintensyfikowaliśmy nasze działania akwizycyjne, przejmując kilku operatorów i zwiększając zasięg naszych sieci i liczbę klientów. Największą transakcją, jaką dokonaliśmy w tym okresie było przejęcie Stream Communications, które zwiększyło liczbę RGU o ok. 120 tys. Ponadto zrefinansowaliśmy nasze zadłużenie m.in. emitując 7-letnie obligacje o łącznej wartości nominalnej ponad 1 mld zł, które stanowią podstawę naszego finansowania" - wymienił prezes Multimedii.

Zaznaczył, że spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych, ale patrząc na wyniki w ostatnich kwartałach "może mieć powody do optymizmu".

"Początek roku oceniamy jako obiecujący. Pierwszy kwartał 2014 r. był drugim z kolei, w którym obserwowaliśmy lekki wzrost przychodów, co może potwierdzać odwrócenie się niekorzystnych trendów obserwowanych w pierwszych 9 miesiącach 2013 r., związanych z cyfryzacją telewizji naziemnej. Obserwujemy, że część osób, które w ubiegłym roku zrezygnowało z płatnej telewizji, aby wypróbować ofertę naziemnej telewizji cyfrowej, wraca do naszych usług wideo" - powiedział Rogowski.

Wskazał, że wskaźnikiem, który najlepiej obrazuje kondycję operatorów kablowych i spółek telekomunikacyjnych jest EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe.

d15ldww

"Analizując tę pozycję, widzimy systematyczne wzrosty z 327 mln zł w 2011 r. do 356 mln zł w 2013 r. Marże na skorygowanej EBITDA w tych latach kształtowały się na stabilnym poziomie ok. 51-53%" - podkreślił prezes operatora.

Podsumowując zaznaczył, że zarząd Multimedii odbył dotychczas kilkadziesiąt spotkań z inwestorami w Polsce, Wielkiej Brytanii, USA i krajach Beneluksu. "Jednak roadshow i zapisy inwestorów indywidualnych trwają do 28 maja, więc z ich oceną trzeba jeszcze poczekać" - zakończył Rogowski.

Oferta publiczna sprzedaży do 45.157.646 akcji zwykłych serii A spółki Multimedia Polska rozpoczęła się 15 maja od startu book buildingu. Cena maksymalna wynosi 21 zł za akcję, co daje maksymalną wartość oferty na poziomie ponad 948 mln zł.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)

d15ldww

Podziel się opinią

Share
d15ldww
d15ldww