Trwa ładowanie...
dmnnfws
espi

NEMEX S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (16/2014)

NEMEX S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (16/2014)
Share
dmnnfws
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-04
Skrócona nazwa emitenta
NEMEX S.A.
Temat
Informacja o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki FCT Investment Ltd zawiadomienie zawierające informacje o przekroczeniu progu posiadania akcji Emitenta. Zgodnie z tą informacją spółka FCT Investment Ltd w dniu 13 lutego 2014 roku powzięła informację o rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy podwyższenia kapitału Emitenta, obejmującego m.in. 102.919.000 akcji objętych przez FCT Investment Ltd w ramach oferty prywatnej przeprowadzanej przez Nemex S.A. Przed rejestracją akcji akcjonariusz nie posiadał akcji Emitenta. Obecnie akcjonariusz posiada 102.919.000 (sto dwa miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy) akcji stanowiących 9,69% kapitału zakładowego Emitenta, które dają prawo do 102.919.000 (sto dwa miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które stanowią 9,69% wszystkich głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Dariusz Pilich Dyrektor ds Rynku Kapitałowego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmnnfws

Podziel się opinią

Share
dmnnfws
dmnnfws