Trwa ładowanie...
d3dgvre
espi

NEMEX S.A. - Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (14/2014)

NEMEX S.A. - Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (14/2014)

Share
d3dgvre

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NEMEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób maj?cych dost?p do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Pana Dariusza Mileckiego ? Prezesa Zarządu Spółki ? w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o zakupie przez podmiot z nim powiązany tj. FCT Investment Limited akcji Emitenta. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Prezesa Zarządu podmiot, w którym pełni funkcję Dyrektora Generalnego oraz jest jedynym akcjonariuszem, w dniu 20 stycznia 2014 r. podpisał umowę objęcia 102.919.000 (sto dwa miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy) akcji w ramach oferty prywatnej przeprowadzanej przez Emitenta. Natomiast w dniu 13 lutego 2014 roku powziął informację o rejestracji objętych akcji w KRS. Akcje zostały objęte przez FCT Investment Ltd po cenie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję, zatem łączna wartość transakcji wyniosła 10.291.900 złotych. Po przeprowadzeniu tej transakcji spółka FCT Investment Ltd posiada 102.919.000
(sto dwa miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy) akcji uprawniających do wykonywania 9,69% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Ponadto spółka FCT Investment Limited jest większościowym akcjonariuszem spółki LED Holding S.A., która na dzień sporządzenia zawiadomienia posiadała 38.822.500 akcji Emitenta, które uprawniały do wykonywania 38.822.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, stanowiących 3,65% ogółu głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dgvre

| | | NEMEX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NEMEX S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-867 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chłodna | | 51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 266 04 47 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@nemex.pl | | www.nemex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Dariusz Pilich Dyrektor ds Rynku Kapitałowego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dgvre

Podziel się opinią

Share
d3dgvre
d3dgvre