Trwa ładowanie...
d1jeotf

NEPENTES S.A. - Wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki Nepentes S.A. (...

NEPENTES S.A. - Wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki Nepentes S.A. (50/2010)

Share
d1jeotf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NEPENTES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki Nepentes S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Nepentes S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż w myśl uchwały nr 1434/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 grudnia 2010 roku, wszystkie akcje spółki Nepentes S.A. zostaną wykluczone z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW z dniem 31 grudnia 2010 roku. Wykluczeniu podlega 13.734.000 akcji serii A, 266.000 akcji serii B oraz 1.700.000 akcji serii C spółki Nepentes S.A.Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2010 roku, z dniem 17 stycznia 2011 roku wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki zostanie przywrócona forma dokumentu i Spółka przestanie podlegać obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i zaprzestanie publikowania raportów bieżących i okresowych.Podstawa prawna:§ 34 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jeotf

| | | NEPENTES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NEPENTES S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-651 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gwiaździsta 69F | | 69F | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 833 55 13 | | (22) 833 90 73 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | nepentes@nepentes.com.pl | | www.nepentes.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-10-14-413 | | 010880921 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 MIROSŁAW SYGNET V-ce Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jeotf

Podziel się opinią

Share
d1jeotf
d1jeotf