Trwa ładowanie...
d2sbi48
d2sbi48
espi

NETIA - Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Netia SA z CDP Netia sp. z o.o. (dawniej Cro...

NETIA - Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Netia SA z CDP Netia sp. z o.o. (dawniej Crowley Data Poland sp. z o.o.) (37/2012)
Share
d2sbi48

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Netia SA z CDP Netia sp. z o.o. (dawniej Crowley Data Poland sp. z o.o.) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Niniejsze zawiadomienie wykonywane jest w związku z planowanym połączeniem Netia SA z CDP Netia sp. z o.o. (dawniej Crowley Data Poland sp. z o.o.). Połączenie odbywa się zgodnie z Planem Połączenia ogłoszonym w raporcie bieżącym nr 22/2012 z dnia 29 marca 2012 roku oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 69 z dnia 6 kwietnia 2012 r. Netia SA stosownie do art. 504 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia niniejszym swoich akcjonariuszy (zawiadomienie drugie) o zamiarze połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych ("ksh") w związku z art. 515 § 1 ksh, poprzez przeniesienie na Netię SA całego majątku CDP Netia Sp. o.o. Dokumenty określone w art. 505 § 1 ksh są wyłożone do wglądu od dnia 23 kwietnia 2012 roku do dnia podjęcia uchwał o połączeniu, w biurze Netii SA przy ul. Taśmowej 7A, w Warszawie w dni powszednie w godzinach od 10.00 do 16.00. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), art. 504 par. 1 kodeksu spółek handlowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NETIA SA
(pełna nazwa emitenta)
NETIA Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-822 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Poleczki 13
(ulica) (numer)
330-20-00 330-23-23
(telefon) (fax)
anna_kuchnio@netia.pl www.netia.pl
(e-mail) (www)
526-02-05-575 011566374
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Tom Ruhan członek zarządu
2012-05-17 Marcin Osiecki prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sbi48

Podziel się opinią

Share
d2sbi48
d2sbi48