Trwa ładowanie...
d2977mh

NETIA - Informacja o zbyciu akcji Spółki (1/2012) (1/2012)

NETIA - Informacja o zbyciu akcji Spółki (1/2012) (1/2012)

Share
d2977mh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zbyciu akcji Spółki (1/2012) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") informuje, że otrzymał zawiadomienie złożone w imieniu funduszu Third Avenue International Value Fund ("Fundusz"), wchodzącego w skład podmiotów, których aktywa są zarządzane przez Third Avenue Management LLC, o zmniejszeniu zaangażowania powyższego Funduszu poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, w wyniku zrealizowania w dniu 21 grudnia 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcji zbycia akcji, które zostały rozliczone w dniu 27 grudnia 2011 r., Fundusz posiada na dzień 27 grudnia 2011 r. 39.044.843 akcje Netii, uprawniające do wykonywania 39.044.843 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,97% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 9,97% kapitału zakładowego Netii. Przed powyższą zmianą Fundusz posiadał 44.087.832 akcje Netii, uprawniające do wykonywania 44.087.832 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,26% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 11,26% kapitału zakładowego Netii. Ponadto Spółka informuje, że ostatnie zawiadomienie przesłane przez Third Avenue Management LLC dotyczące poziomu zaangażowania klientów Third Avenue Management LLC (w tym także Funduszu) w akcje Netii wpłynęło do Spółki w dniu 16 grudnia 2011 r.(zob. raport bieżący nr 77/2011). Zgodnie z powyższym zawiadomieniem, na dzień 14 grudnia 2011 r. klienci Third Avenue Management LLC (w tym także Fundusz) posiadali 69.988.577 akcji Netii uprawniających do wykonywania 69.988.577 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17.87% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 17.87% kapitału zakładowego Netii. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2977mh

| | | NETIA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NETIA | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-822 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Poleczki | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 330-20-00 | | 330-23-23 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | anna_kuchnio@netia.pl | | www.netia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-02-05-575 | | 011566374 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Jon Eastick członek zarządu
2012-01-02 Tom Ruhan członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2977mh

Podziel się opinią

Share
d2977mh
d2977mh