Trwa ładowanie...

Nie tylko 300+. Przegląd programów, z których mogą korzystać uczniowie w całej Polsce

Pierwszy dzień szkoły to duże emocje dla dzieci i rodziców. Dla tych drugich to też zapowiedź dodatkowych wydatków, bo ucznia trzeba wyposażyć w przybory, opłacić kursy językowe, wyprawić na wycieczkę klasową. Warto zorientować się, czy możemy wnioskować o pomoc w ramach stypendium lub specjalnego zasiłku.

Nie tylko 300+. Przegląd programów, z których mogą korzystać uczniowie w całej PolsceŹródło: Shutterstock.com
dr8d87t
dr8d87t

W tym roku rodzice po raz pierwszy mogą skorzystać z rządowej pomocy w skompletowaniu wyprawki szkolnej. Wnioski o 300 zł mogą być składane od lipca do końca listopada. Pieniądze przysługują dzieciom uczącym się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej. Warunkiem uzyskania świadczenia jest złożenie wniosku.

dr8d87t

Ponadto uczniowie mogą liczyć na różne inne programy pomocy. Niektóre z nich przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji finansowej, inne – dla szczególnie uzdolnionych.

MOPS pomoże rodzinom w trudnej sytuacji

Rodziny znajdujące się w szczególnie trudnym położeniu materialnym mogą ubiegać się o stypendium szkolne, które wypłacane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wypłacane co miesiąc stypendium nie może być niższe niż 99,20 zł i wyższe niż 248 zł.

Wyprawka szkolna. Ekspertka: plecak z superbohaterem to błąd

Stypendium może być przyznane wyłącznie dzieciom, które wychowują się w rodzinie, w której wysokość dochodu na osobę nie przekracza 514 zł. Kwota ta nie wynika z kalkulacji urzędników, ale jest określona w ustawie o pomocy społecznej.

dr8d87t

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie 1-15 września 2018 r. Każdy z członków rodziny załącza do wniosku zaświadczenie albo oświadczenie o posiadanych dochodach. Należy wykazać dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, czyli z sierpnia 2018 r. Uwzględnia się m.in. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, emeryturę, rentę chorobową lub rodzinną, świadczenia z MOPS (zasiłki i różnego rodzaju dodatki z tytułu wychowania dziecka niepełnosprawnego lub w rodzinie wielodzietnej), jak również alimenty.

Wydatki szkolne trzeba starannie dokumentować

Pieniądze mogą być przeznaczone wyłącznie na określone cele. W ramach stypendium zwracany jest zakup podręczników, przyborów szkolnych, plecaka kupionych w lipcu i sierpniu 2018 r., a więc w miesiącach bezpośrednio poprzedzających rozpoczęcie roku szkolnego. Pieniądze można przeznaczyć na odzież, obuwie sportowe i pozostałe rzeczy niezbędne w szkole, ale tylko pod warunkiem, że znajdują się w "katalogu dozwolonych zakupów". Przy czym zakup tych akurat rzeczy musi być dokonany po 1 września 2018 r.

W ramach stypendium zwracane są też koszty korepetycji i kursów, zakup sprzętów potrzebnych w procesie nauki (laptop, drukarka – ale już nie tablet czy kamera internetowa), okulary korekcyjne. Można wnioskować o zwrot kosztów czesnego lub zakwaterowania w bursie czy internacie.

dr8d87t

Wydatki trzeba udokumentować. Akceptowaną formą są: imienne faktury VAT, imienne rachunki lub dowody wpłat KP oraz imienne bilety miesięczne.

Dokumenty te muszą być wystawione na rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku dziecka niepełnoletniego) lub bezpośrednio na ucznia, jeśli jest pełnoletni. Ponadto na fakturze/rachunku musi zostać podana pełna nazwa przedmiotu podlegającego refundacji – niezwykle ważne, by obok każdej nabywanej rzeczy znajdowała się adnotacja "szkolne" lub "sportowe". Nie wystarczy więc, że na fakturze będzie napisane "tornister". Aby rodzice mogli otrzymać zwrot kosztów, musi to być "tornister szkolny".

Jeśli na rachunku czy fakturze brak takiego przymiotnika, należy zadbać, by odręcznie napisał to na odwrocie sprzedawca (oraz umieścił pieczęć i czytelny podpis).

Lokalne MOPS-y przypominają, by rzeczy podlegające refundacji „nie należały do grupy towarów tzw. luksusowych, gdyż zbyt wysokie koszty zakupu nie mogą zostać rozliczone w ramach przyznanego stypendium szkolnego”. Rodzice powinni wybierać towary ze średniej półki, bo kupując plecak za 300 zł ryzykują, że nie dostaną nawet częściowego zwrotu tego zakupu.

dr8d87t

Zasiłek szkolny dla uczniów w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

Zasiłek szkolny jest drugą formą pomocy, którą oferują MOPS-y. Nie powinien być traktowany jako alternatywa dla stypendium. To dwa różne świadczenia: zasiłek przysługuje w sytuacjach nadzwyczajnych, do których zaliczamy np. śmierć rodziców, pożar lub zalanie mieszkania, czy utratę pracy przez rodziców.

Zasiłek może przybrać formę świadczenia pieniężnego lub pomocy rzeczowej.

Zasiłek szkolny: kwota, terminy

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty będącej pięciokrotnością kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat (czyli 5 x 106,00 złotych = 530 złotych). To kwota maksymalna. Urzędnicy mogą wydać decyzję o przyznaniu mniejszego zasiłku, a jest to uzależnione od okoliczności konkretnej sprawy.

Z uwagi na to, że zasiłek jest środkiem doraźnej pomocy w sytuacji losowej, można się o niego starać w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie. Jeśli wniosek zostanie złożony później, zasiłek się nie należy.

dr8d87t

Dziecko może otrzymywać zasiłek niezależnie od stypendium szkolnego. Jeśli w ciągu roku szkolnego kilkakrotnie wystąpią okoliczności nagłe, które uderzają w dziecko lub jego rodzinę, nic nie stoi na przeszkodzie, by zasiłek przyznać więcej niż jeden raz.

Jest przyznawany z urzędu lub na wniosek, który złożyć mogą rodzice, pełnoletni uczniowie lub dyrektor szkoły.

Fundacje, stowarzyszenia i instytucje miejskie też oferują wsparcie

Stypendia i różne formy pomocy oferują też fundacje. Przykładowo Fundacja "Być Bardziej" oferuje dofinansowanie ciepłych posiłków dla uczniów w szkołach w całej Polsce. Warunek: miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w rodzinie ucznia nie może przekraczać 1000 złotych.

dr8d87t

Dzieci należy zgłaszać za pomocą strony internetowej dzwoneknaobiad.pl. Znajduje się tam wykaz niezbędnych dokumentów. Termin składania wniosków mija 5 października, ale nie warto odkładać tego na później, gdyż decyduje kolejność wpływu wniosków. W poprzednim roku szkolnym z dofinansowania skorzystało 300 uczniów.

Poza programami ogólnopolskimi, swoje oferty mają też stowarzyszenia i fundacje działające lokalnie. Zainteresowani powinni otrzymać informacje w sekretariacie szkoły lub MOPS-ie. Poniżej kilka przykładowych programów.

Mieszkańcy Elbląga lub powiatu ziemskiego elbląskiego mogą skorzystać z Programu Stypendialny "Szansa", który jest skierowany do uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studentów będących w trudnej sytuacji materialnej, osiągających szczególnie wysokie wyniki nauczania lub wybitnie uzdolnionych w wybranym kierunku. Odrębny program ("Słonik") przygotowano dla uczniów niepełnosprawnych.

Ostateczny termin przyjmowania wniosków upływa 7 września 2018 r. Stypendia mogą być wykorzystane na pomoce naukowe, opłacenie internatu, dodatkowych zajęć itp.

Dodatkowych informacji nt. programów można uzyskać pod nr tel. 55 236 98 88, e-mail: biuro@fundacja.elblag.pl

Uczniowie szkół średnich mieszkający w gminie Sokółka (woj. podlaskie), uczący się na jej terenie, mogą wystąpić o stypendium im. Grażyny Sienkiewicz. Warunkiem jest określony dochód na członka rodziny (nie więcej niż 1400 zł brutto) i osiągnięcia szkolne lub w dziedzinie sportu.

Więcej informacji: www.fundacjasfl.pl

Uzdolniona młodzież z Dolnego Śląska może się składać wnioski w ramach XVIII edycji Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Roczne stypendium wynosi od 2500 zł do 3500 zł. Warunkiem jest udokumentowanie osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych oraz stałe zameldowanie na terenie województwa. Termin składania wniosków upływa 24 września 2018 r. Więcej informacji na stronie www.fem.org.pl.

Młodzi sportowcy w wieku od 10 do 17 lat mogą starać się o wsparcie udzielane przez Fundację Mariusza Wlazłego. Na priorytetowe traktowanie mogą liczyć siatkarze, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju. Wnioski o stypendium można składać przez cały rok kalendarzowy.

Więcej informacji na stronie www.fundacjawlazlego.pl

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

dr8d87t
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dr8d87t