Trwa ładowanie...

Niedozwolone zapisy w umowie kredytu walutowego banku Millennium

Postanowienia dotyczące zasad ustalania kwoty kredytu oraz wysokości rat w oparciu o kursy wymiany walut są niedozwolone, gdyż stawiają konsumenta w gorszej pozycji względem banku - uznał UOKiK.

Share
Niedozwolone zapisy w umowie kredytu walutowego banku MillenniumŹródło: Eastnews, fot: Wlodzimierz Wasyluk/East News
d222sp3

Postanowienia umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego w banku Millennium są niedozwolone - uznał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał w tzw. istotnym poglądzie w sprawie.

W piątkowym komunikacie UOKiK wyjaśnił, że "istotny pogląd" prezesa Urzędu dotyczy postępowania przeciwko Millennium. Sprawę do Sądu Okręgowego w Warszawie skierował kredytobiorca. Domaga się zwrotu opłat pobranych na pokrycie różnic między ceną kupna a sprzedaży franka szwajcarskiego.

"Zdaniem urzędu postanowienia dotyczące zasad ustalania kwoty kredytu oraz wysokości rat w oparciu o kursy wymiany walut są niedozwolone, gdyż stawiają konsumenta w gorszej pozycji względem banku. Ta nierównowaga stron wpływa na wysokość świadczeń, ponieważ to bank w tabeli ustala kursy kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego, po których przelicza kwotę kredytu i rat kapitałowo-odsetkowych. Konsument jest natomiast pozbawiony wpływu na wysokość waloryzacji kursu, nawet nie wie, czym kieruje się bank w podejmowaniu decyzji" - napisano w komunikacie UOKiK.

d222sp3

Wskazano, że w ocenie prezesa UOKiK, uznanie przez sąd podważanych postanowień umowy zawartej z bankiem za niedozwolone może oznaczać, że cała umowa będzie nieważna. Wyjaśniono, że dzieje się tak, ponieważ szkodliwe dla konsumenta postanowienia nie obowiązują od momentu zawarcia umowy. Co więcej, nie ma możliwości ich zastąpienia przepisami prawa.

"Jednak zdaniem urzędu, orzeczenie o nieważności umowy powinno nastąpić jedynie w sytuacji, gdy konsument w pełni zaakceptuje takie rozwiązanie" - zastrzeżono.

Przypomnijmy, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał już raz wyrok w sprawie kredytobiorcy przeciw bankowi Millennium. W sierpniu 2016 r. sędziowie orzekli, że bank ma oddać klientowi 100 tys. zł.

W przesłanym do WP oświadczeniu Millennium pisze, że "nie podziela konkluzji wydanego przez Prezesa UOKiK stanowiska". Twierdzi też, że urząd jest stronniczy.

d222sp3

"Stanowisko Prezesa UOKiK odwołuje się jedynie do tych poglądów doktryny które służą potwierdzeniu określonych tez a opinia ta nie uwzględnia poglądów doktryny oraz orzecznictwa, które są korzystne dla banków. Nie można zatem stanowisku Prezesa UOKiK przypisać charakteru wszechstronnej, kompletnej i obiektywnej analizy problemu" - czytamy w oświadczeniu.

Jak dodano, umowy kredytowe są ważne i obowiązują zarówno bank jak i kredytobiorców.

"Bank oferując kredyty indeksowane do walut obcych przestrzegał przepisów prawa oraz rekomendacji organów nadzoru w tym Rekomendacji S. Stosowane przez Bank kursy walut były kursami rynkowymi, co potwierdza Raport dotyczący spreadów opublikowany przez Prezesa UOKiK w 2009 roku. Należy podkreślić że Sąd Najwyższy nie zakwestionował ważności umów kredytów walutowych indeksowanych lub denominowanych do CHF" - pisze Millennium.

Przypomina też, że dotychczas nie zapadł przeciwko niemu żaden prawomocny wyrok, w którym zakwestionowano by ważność umów kredytów walutowych.

d222sp3

Czym jest istotny pogląd?

"Istotny pogląd w sprawie" to pisemne stanowisko prezesa UOKiK, w którym urząd przedstawia argumenty i poglądy ważne dla danego sporu, opierając się na określonym stanie faktycznym i prawnym. Z tego względu ocena przedstawiona w istotnym poglądzie nie może być odniesieniem do innych spraw. Istotny pogląd wydawany jest tylko w sprawie toczącej się przed sądem, jeżeli przemawia za tym interes publiczny. Dotyczy sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.

Prezes UOKiK może przedstawić istotny pogląd w sprawie z własnej inicjatywy, na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy bądź na wniosek sądu. Ocena prawna przedstawiona przez urząd nie może stanowić odniesienia dla innych spraw, które pozornie mogą wydawać się podobne.

Podgląd dotyczący sprawy przeciw bankowi Millennium jest dziewiątym związanym z kredytami frankowymi.

d222sp3
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d222sp3
d222sp3