Trwa ładowanie...
d3nxzmb

NOTORIA SERWIS S.A. - Znaczne pakiety akcji (1/2012)

NOTORIA SERWIS S.A. - Znaczne pakiety akcji (1/2012)

Share
d3nxzmb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-02
Skrócona nazwa emitenta
NOTORIA SERWIS S.A.
Temat
Znaczne pakiety akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Notoria Serwis Spółka Akcyjna informuje o otrzymaniu od Pana Henryka Adama Marka zawiadomienia, o zbyciu 25 000 akcji Spółki, w transakcji pakietowej w dniu 22 grudnia 2011 roku. Przed transakcją Pan Henryk Adam Marek posiadał 112 829 (sto dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji Spółki, stanowiących 11,28 proc. kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 112 829 (sto dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 11,28 proc. ogólnej liczby głosów. W wyniku przeprowadzonej transakcji Pan Henryk Adam Marek posiada 87 829 (osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 8,7829 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz daje prawo do 87 829 głosów co stanowi 8,7829 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Notoria Serwis SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nxzmb

| | | NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NOTORIA SERWIS S.A. | | usługi inne | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-814 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Miedziana | | 3A/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 654 22 45 | | +48 (22) 654-22-46 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | notoria@notoria.pl | | www.notoria.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-21-52-769 | | 016200212 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Paulina Sztajnert Prezes Zarządu
2012-01-02 Julita Ciecierska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nxzmb

Podziel się opinią

Share
d3nxzmb
d3nxzmb