Trwa ładowanie...
d2coe3s
rząd

Obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...
Share
d2coe3s

29.09. Warszawa - CIR informuje:

Rząd znowelizował uchwałę w sprawie "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku". Rozpatrzył wniosek dotyczący warunków zakupu przez PGE Polską Grupę Energetyczną SA większościowego pakietu 4 183 285 468 akcji, stanowiących w przybliżeniu 84,19 proc. kapitału zakładowego spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku.

Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku", przedłożoną przez ministrów: skarbu państwa i gospodarki.

d2coe3s

Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz wypełnienie norm unijnych w zakresie ochrony środowiska wymagają nakładów inwestycyjnych w nowe bloki energetyczne. Szacuje się, że do 2023 roku wartość tych nakładów może wynieść ok. 38 mld euro. Planuje się ponadto, że do 2030 r. zbuduje się w Polsce pierwszą elektrownię atomową.

Polityka energetyczna Unii Europejskiej nastawiona jest na tworzenie rynków regionalnych (ponadnarodowych), co w przyszłości oznacza inwestycje w rozwój połączeń transgranicznych. W dalszej perspektywie ma powstać efektywny energetyczny rynek regionalny, który zastąpi rynek krajowy. Dla polskich przedsiębiorstw oznacza to realną utratę ich obecnej pozycji na rzecz znacznie potężniejszych przedsiębiorstw z krajów regionu, które już obecnie mają bardzo silną pozycję na krajowych rynkach. W efekcie, polskie przedsiębiorstwa, dysponujące niedużym udziałem w rynku europejskim, mogą mieć ograniczony dostęp do źródeł finansowania, co oznacza znaczne ograniczenie potencjału inwestycyjnego polskiej energetyki. Podkreślić należy, że potencjał czołowych graczy europejskiego rynku elektroenergetycznego przewyższa wielokrotnie możliwości którejkolwiek z największych polskich grup energetycznych.

Aby zapobiec takiemu scenariuszowi wydarzeń należy podjąć skuteczne działania, których celem będzie zwiększenie roli i znaczenia polskich przedsiębiorstw energetycznych na rynku regionalnym. Chodzi przede wszystkim o stworzenie warunków umożliwiających polskim firmom rozbudowę mocy wytwórczych poprzez odpowiedni poziom finansowania. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wymaga poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych, którymi dysponują jedynie podmioty silne, z odpowiednim kapitałem i możliwościami pozyskania relatywnie tańszego finansowania dłużnego.

W związku z tym na polskim rynku musi pojawić się podmiot, który będzie w stanie sprostać konkurencji na rynku regionalnym. Połączenie kapitałowe spółki ENERGA SA z Grupą PGE, wyznaczoną do realizacji inwestycji energetyki jądrowej, jest zasadne nie tylko ze względu na strategiczne cele wyznaczone w "Polityce energetycznej Polski do 2030 roku", ale również ze względu na wymogi dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej z uwzględnieniem energetyki jądrowej. Należy zaznaczyć, że tylko silny kapitałowo podmiot będzie w stanie udźwignąć ciężar finansowy i technologiczny związany z budową elektrowni jądrowej.

d2coe3s

Z tego względu przejęcie na zasadach rynkowych spółki ENERGA SA przez Polską Grupę Energetyczną SA, z jednoczesnym zachowaniem odrębności oraz docelowym jej upublicznieniem, jest korzystne. Ponadto służyć będzie dokapitalizowaniu Grupy PGE.

Ocenia się, że połączenie obu spółek nie zmieni znacząco warunków rynkowych funkcjonowania i rozwoju tego segmentu w Polsce. Nie wpłynie również na jego stan w kontekście konkurencji. Rywale PGE będą nadal wywierać presję konkurencyjną na Grupę, wymuszając na niej racjonalne działania rynkowe.

Rada Ministrów rozpatrzyła wniosek dotyczący warunków zakupu przez PGE Polską Grupę Energetyczną SA większościowego pakietu 4.183.285.468 akcji stanowiących w przybliżeniu 84,19 proc. kapitału zakładowego spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku, przedłożony przez ministra skarbu państwa.

Rząd przyjął do wiadomości warunki transakcji zakupu przez PGE Polską Grupę Energetyczną SA większościowego pakietu akcji (4.183.285.468), stanowiących ok. 84,19 proc. kapitału zakładowego spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ akuc/

d2coe3s

Podziel się opinią

Share
d2coe3s
d2coe3s