Trwa ładowanie...
dv08t9o

OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje

...

Share
dv08t9o

25.10. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Działając na podstawie § 18 ust. 4 w zw. z § 12 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 90, poz. 520), Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" (dalej "Fundusz"), reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz.U. z 2011 r., Nr 90, poz. 517), informuje o nieumyślnym naruszeniu zasad powadzenia działalności lokacyjnej przez Fundusz w dniu wyceny 24 października 2011 r., o których mowa w §6 tego rozporządzenia, tj. zakazie lokowania aktywów funduszu w instrumenty finansowe, których wartość w istotnym stopniu zależy od wartości instrumentów finansowych objętych zakazem nabywania przez fundusz.

kom mra

dv08t9o

Podziel się opinią

Share
dv08t9o
dv08t9o