Trwa ładowanie...
d11mzwj
espi

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (7/2014)

Share
d11mzwj

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Określenie waluty | PLN | | |
| | Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
| | Data wyceny | 2014-02-28 | 2014-01-31 | |
| | Wartość aktywów netto | 10 892 752,69 | 10 144 301,74 | |
| | Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 385,71 | 359,20 | |
| | Wartość certyfikatu na koniec lutego 2014 r. wyniosła 385,71 PLN, co oznacza wzrost w stosunku do wyceny z końca stycznia 2014 r. o 7,38%. W tym czasie indeks warszawskiej giełdy WIG zyskał 5,9%. Nasilające się ożywienie koniunktury gospodarczej w Polsce skłania do utrzymywania wysokiego zaangażowanie w akcje. Zyski funduszu z ostatniego miesiąca są pochodną takiej strategii. Styczniowe pogorszenie koniunktury na rynkach akcji zostało przez globalnych inwestorów odebrane jako okazja do zakupów po bardziej atrakcyjnych cenach. Natomiast ostatnie tygodnie upływały pod znakiem wyraźnej poprawy notowań. Polska giełda na tym również korzystała, a dodatkowo do zakupów akcji skłaniały dane gospodarcze potwierdzające postępujące ożywienie koniunktury gospodarczej w naszym kraju. Taki wydźwięk miały zarówno informacje o produkcji przemysłowej, jak sprzedaży detalicznej i sytuacji na rynku pracy. To wszystko pozwoliło globalnemu rynkowi akcji wyrównać ubiegłoroczny szczyt, a naszemu parkietowi wyraźnie się do
niego przybliżyć. W efekcie znaleźliśmy się u progu decydującej fazy średniookresowej tendencji na giełdach. Inne rynki ryzykownych aktywów też znalazły się w kluczowych miejscach. Indeks cen towarów CRB osiągnął 61,8-proc. zniesienie fali spadkowej trwającej od września 2012 r. do pierwszych dni tego roku. W przypadku akcji i walut z rynków wschodzących osiągnięte zostały 3-miesięczne średnie, których przekroczenie sugerowałoby zakończenie przynajmniej w perspektywie najbliższych tygodni presji na notowania tych aktywów. W pozytywnym scenariuszu potencjał rynków akcji na świecie można szacować na około 5 proc., co pozwoliłoby dotrzeć do rekordu wszech czasów z 2007 r. W takiej sytuacji nasz WIG nie miałby problemów z wyrównaniem, a może nawet przekroczeniem listopadowego szczytu. Główną przeszkodą ku temu stała się nieoczekiwanie sytuacja polityczna na Ukrainie, która rzutuje niekorzystnie na postrzeganie całego naszego regionu. | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2014-03-04 | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | | OPERA TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | RONDO ONZ | | 1 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | 22 379 11 10 | | 22 379 11 12 | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 1070007628 | | 141004862 | | www.opera-tfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

d11mzwj

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2014-03-04 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu
2014-03-04 Robert Sochacki Członek Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d11mzwj

Podziel się opinią

Share
d11mzwj
d11mzwj