Trwa ładowanie...
d187ori
espi

OT LOGISTICS - Zmiany w Zarządzie OT Logistics S.A. (13/2014)

OT LOGISTICS - Zmiany w Zarządzie OT Logistics S.A. (13/2014)
Share
d187ori
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-04
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Zmiany w Zarządzie OT Logistics S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 4 marca 2014 r. Pan Piotr Chajderowski złożył na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki rezygnację z członkostwa w Zarządzie OT Logistics S.A. z dniem 4 marca 2014 r. Rezygnacja została złożona z przyczyn osobistych. W związku z powyższym uchwałą z dnia 4 marca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powierzyć od tego samego dnia funkcję Prezesa Zarządu Spółki Panu Piotrowi Pawłowskiemu pełniącemu dotychczas funkcję jej Członka Zarządu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICS Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
71-430 Szczecin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Moniuszki 20
(ulica) (numer)
+48 91 425 73 00 +48 91 425 73 58
(telefon) (fax)
info@otlogistics.com.pl www.otlogistics.com.pl
(e-mail) (www)
8960000049 930055366
(NIP) (REGON)
d187ori

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Daniel Stachiewicz Wiceprezes Zarządu
2014-03-04 Lech Jeziorny Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d187ori

Podziel się opinią

Share
d187ori
d187ori