Trwa ładowanie...
d36ue0d
d36ue0d
espi

PATENTUS S.A. - Podpisanie aneksów o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. (33/2014)

PATENTUS S.A. - Podpisanie aneksów o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. (33/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d36ue0d

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PATENTUS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksów o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, Zarząd PATENTUS S.A. (?Spółka?) informuje o podpisaniu w dniu 26.11.2014r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (?BGK?) Aneks nr 5 do Umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-954/11-00 z dnia 16.11.2012 r. dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem. Podpisany Aneks nr 5 zmienia: 1. Całkowity koszt netto realizacji Projektu wynosi 8 243 452,48 PLN. 2. Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, związanych z realizacją Projektu wynosi 7 816 864,66 PLN. 3. Maksymalna wysokości premii technologicznej będącej refundacją poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem realizacji Projektu wynosi 3 908 432,33 PLN, i
nie może przekroczyć 50,00% całkowitej kwoty wydatków kwalifikujących. Spółka informowała o przyznaniu promes premii technologicznej przez BGK oraz przedstawiła warunki wypłaty dofinansowania w raporcie bieżącym 30/2012 z dnia 31.08.2012r oraz w/w umowy o dofinansowanie zostały przedstawione w raporcie bieżącym 35/2012 z dnia 16.11.2012 roku oraz zmiany do w/w umowy zostały przedstawione w dniu 28.08.2013 roku w raportach bieżącym 14/2013, 05/2014; 11/2014 oraz 25/2014. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PATENTUS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-200 Pszczyna
(kod pocztowy) (miejscowość)
Górnośląska 11
(ulica) (numer)
(32) 210 00 78 (32) 210 12 14
(telefon) (fax)
biuro@patentus.pl gielda@patentus.pl www.patentus.pl
(e-mail) (www)
638-14-35-033 273585931
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 JÓZEF DUDA PREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36ue0d

Podziel się opinią

Share
d36ue0d
d36ue0d